Top News Δήμος Τρίπολης Επικαιρότητα

Δήμος Τρίπολης: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής “κεκλεισμένων των θυρών”

dimos-tripolis

Δήμος Τρίπολης: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής “κεκλεισμένων των θυρών”. Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω:

Σας προσκαλούμε την 3η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄, να προσέλθετε  στην

αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, β΄

όροφος σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, «κεκλεισμένων των θυρών», 


κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

 1. Περί έγκρισης του Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 89.900,00 €
 1. Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σκυροδέματος κατηγορίας C 16/20»
 1. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση και εγκατάσταση νέου τηλεφωνικού κέντρου στο κεντρικό κτίριο του Δήμου Τρίπολης (επί των οδών Λαγοπάτη & Αταλάντης) και στο κτίριο του ΚΕΠ του Δήμου Τρίπολης (Πλατεία Νέας Δημοτικής Αγοράς)», προϋπολογισμού 48.211,20 €.
 1. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Επισκευές στον προαύλιο χώρο του 10ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης»
 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τρίπολης, για την υλοποίηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 35.000,00 €
 1. Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο Μουσικό   Σχολείο Τρίπολης  λόγω  παγετού  και πλημμύρας  στις  04-01-2017»
 1. Περί έγκρισης της αναγκαιότητας υλοποίησης του έργου: «Έργα επέκτασης ηλεκτροφωτισμού Δήμου Τρίπολης” από την ΔΕΔΔΗΕ, η δαπάνη των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 13.992,89€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης (Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης) κατά τη δικάσιμο της 20-11-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της από 20-7-2020 και με αρ. κατάθεσης 19/2020  αίτησης αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης
 1. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κουνέλη Βασιλείου, για παράστασή του σε αυτεπάγγελτες αναβολές στο ΣτΕ της υπόθεσης, αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 355/2016 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης. (Σχετ. η υπ’ αριθ. 33/2017 απ. Ο.Ε.)
 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου  να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης, την 11η.11.2020, όσο και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά την εκδίκαση της από 17-7-2020 Αίτησης διορθώσεως  – συμπληρώσεως της εταιρείας ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. αλλά και κάθε άλλης που τυχόν θα ασκηθεί συμπληρωματικής ή διορθωτικής της υπ’ αριθ. 24/2020 αιτήσεως αναιρέσεως, καθώς και κάθε άλλης αιτήσεως αναιρέσεως που αφορά την ίδια υπόθεση και θα εισαχθεί προς συζήτηση από κοινού με τις προαναφερθείσες αιτήσεις αναιρέσεως, υποβάλλοντας  υπόμνημα, ενεργώντας τα νόμιμα και υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο προς περαίωση της εντολής αυτής και προς υπεράσπιση των νομίμων συμφερόντων του Δήμου

Δήμος Τρίπολης: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής “κεκλεισμένων των θυρών”

 1. Έγκριση πρόσθετης αμοιβής του δικηγόρου κ. Πανούση Αλέξανδρου για ενέργειές του σχετικές με τη «Συνδρομή στην εκτέλεση διαθήκης Φιλίππου Τσιχριτζή για την αποδοχή κληρονομιάς από το Δήμο Τρίπολης» Σχετ.: Η 738/2014 απόφαση Ο.Ε.
 2. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 30295/23-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, να συντάξει και να επιμεληθεί της κοινοποίησης εξώδικης πρόσκλησης – όχλησης για την μη καταβολή μισθωμάτων από τον 7ο του 2019
 1. Έγκριση πρακτικού εξέτασης ένστασης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων
 1. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 1. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Μαυρόγιαννη
 1. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Πελάγους
 1. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Πιάνας
 1. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Ροεινού
 1. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Σιλίμνας
 1. Οργάνωση-πραγματοποίηση θεατρικών παραστά­σεων στις 8/11/2020 στο Μαλλιαροπού­λειο Θέατρο Δήμου Τρίπολης
 1. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ:  29864/21-10-2020)
 1. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ:  30504/27-10-2020)
 1. Παράταση προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση βατότητας οδών Κοινότητας Βαλτετσίου»
 1. Παράταση προθεσμίας έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Κοινότητας Βαλτετσίου»
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί κατά την εκδίκαση της από 10ος -2020 με αρ. κατάθεσης 183/2020  αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της CHROSODIM ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.  κατά του Δήμου Τρίπολης και του αιτήματος προσωρινής διαταγής των αιτούντων κατά τη δικάσιμο της 6-11-2020 και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο, καθώς και κατά τη δικάσιμο που πρόκειται να ορισθεί για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης. Επίσης εξουσιοδοτούμε το δικηγόρο να καταθέσει σημείωμα και κάθε αποδεικτικό έγγραφο για την υπεράσπιση της υπόθεσης
 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                                                               

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Κορονοϊός: Κρούσμα στη Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως

#omada_Arcadia_Spot*

Γορτυνία | Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο κεκλεισμένων των θυρών

#omada_Arcadia_Spot*

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου | Τέλος λόγω κορονοϊού

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας