Top News Δήμος Τρίπολης Επικαιρότητα

Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης: ”Όχι” στην εγκατάσταση μονάδας παραγωγής πρώτης ύλης ζωοτροφών στο Αθήναιο

dimotiko-symboulio-tripolis

Στην Τρίπολη σήμερα στις 26 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 ́
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε κατεπείγουσα
Συνεδρίαση,
ύστερα από την αρ. πρωτ. 13417/26-5-2021 έγγραφη πρόσκληση της
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγοπούλου Γεωργίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.
Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς σε εφαρμογή του αρ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Δήμαρχος κ. Τζιούμης Κωνσταντίνος.

Από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο 41 μελών συμμετείχαν 41 και ονομαστικά οι:
 1. Παναγοπούλου Γεωργία (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 2. Ψυχογυιός Βασίλειος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
 3. Καραλής Θεόδωρος (Γραμματέας Δ.Σ)
 4. Χατζόπουλος Στέφανος
 5. Κούρος Ηλίας
 6. Λαγός Γεώργιος
 7. Μακαρούνης Δημήτριος
 8. Σπηλιόπουλος Γεώργιος
 9. Κανελλόπουλος Αλέξανδρος
 10. Τσαγκαρέλης Αντώνιος
 11. Οικονομόπουλος Γεώργιος
 12. Αλεξάκης Βασίλειος
 13. Καρούντζου Ελένη
 14. Παπαδάτος Ιωάννης
 15. Σμυρνιώτης Ιωάννης
 16. Κοσκινάς Δημήτριος
 17. Τασιγιαννάκης Δημήτριος
 18. Ζαμπαθά Χριστίνα
 19. Παρασκευόπουλος Ιωάννης
 20. Κουκάκης Σταύρος
 21. Νικήτας Ευάγγελος
 22. Μπουρτσουκλής Αγαμέμνων
 23. Σαμπράκος Ιωάννης
 24. Κοσκινάς Παναγιώτης
 25. Λουμπαρδιάς Στυλιανός
 26. Τρίκολας Κωνσταντίνος
 27. Παπαδημητρίου Σωτήριος
 28. Καρώνης Γεώργιος
 29. Μπρακουμάτσου Θεοδώρα
 30. Γεωργανόπουλος Νικόλαος
 31. Καμπυλαυκάς Παναγιώτης
 32. Τσιαμούλος Νικόλαος
 33. Τσαμούλος Ζαχαρίας
 34. Μαρκόπουλος Γεώργιος
 35. Φαχούρι Ιμπραχήμ
 36. Παρασκευοπούλου –
  Καλασούντα Βασιλική
 37. Σταμάτης Χαράλαμπος
 38. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος
 39. Τσαντήλα Κωνσταντίνα
 40. Βόσνος Δημήτριος
 41. Γούργαρης Ευάγγελος

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ.
Κωστόπουλος Βασίλειος, ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα για τον σκοπό αυτό.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε ο δημοτικός υπάλληλος κ. Παναγόπουλος Ιωάννης,
υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών.

Συμμετείχε επίσης ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αθήναιου κ. Τσάγκαρης Ηλίας ο
οποίος είχε κληθεί νόμιμα για το σκοπό αυτό.

Πριν από τη συζήτηση του θέματος η Πρόεδρος ανέφερε ότι πρέπει το Σώμα ν’
αποφανθεί,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 παρ. 5 για το κατεπείγον αυτού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα απεφάνθη για το κατεπείγον της συνεδρίασης
και απεδέχθη τη συζήτηση του θέματος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγοπούλου Γεωργία έδωσε το λόγο
στον Αντιδήμαρχο κ. Κατσαφάνα Κωνσταντίνο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου την ακόλουθη εισήγηση:


Κύριοι,
O Δήμος Τρίπολης ενημερώθηκε ανεπίσημα ότι πρόκειται να γίνει
εγκατάσταση μονάδας παραγωγής πρώτης ύλης ζωοτροφών- αδρανοποίησης ζωικών
υποπροιόντων της εταιρίας FARGECO ELLAS ΕΠΕ .

Λαμβάνοντας υπόψη:
 • τα στοιχεία που αναφέρονται στην εν λόγω Περιβαλλοντική Μελέτη και
  ιδιαίτερα στη διαχείριση των υγρών και αέριων αποβλήτων,
  – τα προβλήματα που έχουν ανακύψει σε ανάλογα έργα στα οποία
  προκύπτουν υψηλοί δείκτες δυσοσμίας, αλλά και τοξικά υγρά απόβλητα και έχουν
  δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους κατοίκους των περιοχών
  (όπου έχουν
  εγκατασταθεί) με ανάλογες αντιδράσεις και με αποτέλεσμα το κλείσιμο ή την
  αναστολή τέτοιων έργων,
 • το γεγονός ότι η εγκατάσταση του έργου προτείνεται να γίνει σε μικρή
  απόσταση από τις Κοινότητες Αθήναιο και Κεραστάρη της Δημοτικής Ενότητας
  Βαλτετσίου και σε περιοχές του Δήμου μας με έντονη αγροτική και κτηνοτροφική
  δραστηριότητα,
 • το γεγονός ότι η ίδια εταιρία έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε
  άλλες περιοχές στις οποίες είχε εγκατασταθεί και λειτουργήσει.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει κάθετα αρνητική γνώμη επί της ΜΠΕ του
έργου:
“Μονάδα παραγωγής πρώτης ύλης ζωοτροφών – αδρανοποίησης ζωικών
υποπροϊόντων και υλικών κατηγορίας 3 (rendering) , στη θέση ΔΗΜΟΣΙΑ
ΜΠΑΣΤΑ ΤΚ Αθήναιου του Δ Τρίπολης της ΠΕ Αρκαδίας, φερόμενης ιδιοκτησίας
της εταιρείας FARGECO ELLAS ΕΠΕ”

Μετά από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και με τη θετική ψήφο του Πρόεδρου της Κοινότητας Αθηναίου κ. Τσάγκαρη Ηλία
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εκφράζει κάθετα αρνητική γνώμη επί της Μ.Π.Ε. του έργου: “Μονάδα παραγωγής
πρώτης ύλης ζωοτροφών – αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων και υλικών
κατηγορίας 3 (rendering) , στη θέση ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΠΑΣΤΑ ΤΚ Αθήναιου του Δ
Τρίπολης της ΠΕ Αρκαδίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας FARGECO
ELLAS ΕΠΕ”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 128/2021.


Η Πρόεδρος Τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Γ. Παπαηλιού: Η ΝΔ συνεχίζει απτόητη το δρόμο της νεοφιλελεύθερης κατεδάφισης των πάντων

#omada_Arcadia_Spot*

Συνεχείς έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων – Συλλήψεις και παραβάσεις σε όλη την χώρα

#omada_Arcadia_Spot*

Εμβόλιο: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για ευπαθείς ομάδες και άτομα 70-74 και 65-69 ετών

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας