Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ. Βόρειας Κυνουρίας (Θέματα)

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ Βόρεια Κυνουρία

Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ. Βόρειας Κυνουρίας (Θέματα)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ


Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. θα συνεδριάσει “δια
περιφοράς” την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του” (ΦΕΚ Α’ 55),

προκειμένου να ληφθεί απόφαση στα κατωτέρω θέματα:

  • 1) Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη δομή ΚΔΑΠ- ΜΕΑ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. για την περίοδο 2020-2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος

  • 2) Ανανέωση συμβάσεων των εργαζομένων του προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι. (Εξ Αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος


Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 11:00π.μ. και θα διαρκέσει έως τις 12:00μ.μ.. Με
μήνυμα που θα αποστείλετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
dikedivk@yahoo.gr κατά την ώρα που έχει ορισθεί ως έναρξη της συνεδρίασης – και όχι
πέραν των δεκαπέντε λεπτών αυτής – επιβάλλεται να δηλώσετε τη συμμετοχή σας σε
αυτή.


Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του θέματος και να
ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά . Σε περίπτωση που η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι εφικτή, τότε αυτή θα γίνει τηλεφωνικά στον αριθμό : 2755 0 23821 (Γραφείο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.)


Παρακαλείσθε να υποβάλετε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις στην ως άνω διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εγκαίρως, ώστε να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις πριν
από την έναρξη της συνεδρίασης.

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.)

ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Άμεσα μέτρα προστασίας ζητούν οι εργαζόμενοι στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

#omada_Arcadia_Spot

Λύτρας | ”13 Μήνες συνδιοίκηση Κούλη-Αποστολόπουλου – 13 μήνες σκοτάδι”

#omada_Arcadia_Spot*

Λαϊκή Συσπείρωση: «Στρίβειν δια του αρραβώνος» το Πε.Συ.

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας