Επικαιρότητα Περιφέρεια

Εφαρμογή μυοκτονίας στο κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Λακωνίας

mioktonia-argolida

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Εφαρμογή μυοκτονίας: Για την εκτέλεση εφαρμογών μυοκτονίας στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής

Ενότητας Λακωνίας, στο πλαίσιο προληπτικών λόγων Δημόσιας Υγείας

–  Προϋπολογισμός: 1.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

–  CPV : 90921000-9

–  Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.

–  Προθεσμία υποβολής προσφορών έως        12   / 10    /2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Χριστουγεννιάτικο κάλεσμα από τον Δήμο Τρίπολης

#omada_Arcadia_Spot

7ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης | Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων για την διάρρηξη

#omada_Arcadia_Spot

Ταυτότητα θα ζητά πλέον η Google από τους χρήστες του Youtube

#omada_Arcadia_Spot

Προσθέστε το σχόλιο σας