Ροή Ειδήσεων Τοπικά Νέα

Εγγραφές στο ΔΙΕΚ του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

nosileutria-iek-panarkadikou

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) με ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» μετά από την με αριθ. πρωτ. Γ6α/ΓΥΙ.οικ.46309 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με το ΦΕΚ 1553 Β723-07-2015, τις Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας Γ4α/ΓΠ.55004/15/2016, Γ6α/ΓΠ 38396 (ΦΕΚ 2881 Β716-07-2020) προκειμένου να προβεί στην εγγραφή μαθητών-τριών στο Α’ εξάμηνο Σχολικού Έτους 2020- 2021, σύμφωνα με την αριθ. 5954/2014 Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807/02-07-2014),

Ενημερώνουμε

Τους ενδιαφερομένους πως οι εγγραφές συνεχίζονται 09:00’π.μ με 13:00’μ.μ. στην Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. και λήγουν στις 15-09-2020.

Την ίδια χρονική περίοδο θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατατάξεων από απόφοιτους Ε.Π.Α.Λ, Ε.Π.Α.Σ., Τ.Ε.Ε IV Κύκλου και Δ.Ι.Ε.Κ. συναφούς ειδικότητος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

1.Αίτηση στην οποία 0α αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και
η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.

2.Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών στο
οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.

3.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών θα
προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.

4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5.Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. εντός Ε.Ε. και ομογενών
απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας
παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από
ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών,
επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια
ελληνική υπηρεσία.

                                                                Εκ της Διοικήσεως του Π.Γ.Ν. Τρίπολης 

                                                                             ¨Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ¨

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 2020-2021 | Δήλωση θέσεων μαθητείας από ιδιώτες

#omada_Arcadia_Spot

Καστρί Κυνουρίας | Πανηγυρίζει με κάθε μεγαλοπρέπεια η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου

#omada_Arcadia_Spot

”Και κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή” δηλώνει το Σωματείο Εργαζομένων στις Εμπορικές επιχειρήσεις

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας