Top News Επικαιρότητα Τοπικά Νέα

Επιμελητήριο Αρκαδίας: Παρέμβαση για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός ορίων οικισμών με μικρό πληθυσμό

epimelitirio-arkadias

Επιμελητήριο Αρκαδίας: Παρέμβαση για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός ορίων οικισμών με μικρό πληθυσμό

Παρέμβαση Επιμελητηρίου Αρκαδίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Να επανέλθει σε ισχύ η αρχική διάταξη σχετικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο
χρήσεων γης ζητά σε επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κ.
Χατζηδάκη
, το Επιμελητήριο Αρκαδίας.

Πιο συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,


Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ένα πρόβλημα που έχει
δημιουργηθεί και το οποίο έθεσαν υπόψη του Επιμελητηρίου Αρκαδίας οι επιχειρήσεις (βιοτεχνικές – βιομηχανικές) που βρίσκονται εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.

Με το Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», το οποίο
ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζονται οι κατηγορίες γης
γενικής και ειδικής χρήσης (άρθρο 1), οι οποίες εξειδικεύονται κατά κατηγορία (άρθρα 2 – 16).
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16, εντός των ορίων των οριοθετημένων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 κατοίκους, στους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο καθορισμός χρήσεων γης, επιτρέπεται μεταβατικά και έως τη θεσμοθέτηση του πολεοδομικού σχεδίου τους, από τις δραστηριότητες του άρθρου 17 του Ν.3982/2011, η λειτουργία μόνο των επαγγελματικών εργαστηρίων και όχι όλων των εγκαταστάσεων χαμηλής όχλησης (συμπεριλαμβανομένων των βιοτεχνιών – βιομηχανιών) που επιτρέπονταν με βάση του Π.Δ. της 24- 4/3-5-1985 (ΦΕΚ 181 Δ’).

Με βάση τα παραπάνω δεν επιτρέπεται πλέον η επέκταση-εκσυγχρονισμός (κτηριακός και
μηχανολογικός) των υφιστάμενων, της δημοσίευσης του ως άνω Π.Δ., δραστηριοτήτων του
Ν.3982/2011 χαμηλής όχλησης των οποίων επίσης δεν επιβάλλεται ρητά η απομάκρυνσή τους.

ΤΡΙΠΟΛΗ 22/12/2020

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι βιοτεχνικές – βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής
όχλησης
που μέχρι σήμερα λειτουργούν νομίμως, οι οποίες βρίσκονται εντός ορίων οικισμών με
πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, δεν δύναται να επεκταθούν ούτε καν να εκσυγχρονιστούν
προκειμένου να συμβαδίσουν με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες των αγορών. Ουσιαστικά
οδηγούνται στην επιλογή της μετεγκατάστασης, έστω και αν νομοθετικά αυτό δεν επιβάλλεται, ή και στην οριστική παύση της λειτουργίας τους, αφού χωρίς τον αναγκαίο περιοδικό εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων τους δεν μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Κατά την άποψή μας για να λυθεί το θέμα αυτό θα πρέπει να επανέλθει σε ισχύ η αρχική διάταξη της παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.3325/2005, η οποία προέβλεπε:


«2. Η επέκταση δραστηριότητας που ιδρύθηκε νόμιμα και λειτουργεί πριν από την έναρξη ισχύος
πολεοδομικής διάταξης, η οποία μεταβάλλει τη χρήση γης της περιοχής και καθιστά τη δραστηριότητα μη συμβατή προς τη νέα χρήση γης, είναι δυνατή μέσα στο χώρο ή στο γήπεδο στο οποίο λειτουργούσε η δραστηριότητα πριν από την εφαρμογή της παραπάνω πολεοδομικής διάταξης. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε αυτές τις περιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 6.».

Σημειώνεται ότι η παραπάνω διάταξη έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 70 του Ν.4549/2018 και στη
συνέχεια με το άρθρο 98 του Ν.4605/2019. Σε αυτή την περίπτωση οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις
μπορούν να επεκταθούν εντός του οικοπέδου τους και για όσο χρονικό διάστημα δραστηριοποιούνται με περιορισμό να μην αλλάζουν βαθμό όχλησης.

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε το αίτημά μας προκειμένου να στηριχθούν όλες ανεξαιρέτως οι
επιχειρήσεις σ΄ ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.


Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση,
.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΠΗΣ

Η επιστολή κοινοποιήθηκε:
1.Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη
2.KEEE, Επιμελητήρια Ελλάδος

  1. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα
    4.Βουλευτές Αρκαδίας

Related posts

«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»: WORKSHOP στις 24/04/2024

Arcadia Spot NG

Επιμελητήριο Αρκαδίας: Στηρίζει την Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος

Arcadia Spot NG

Γιάννης Τρουπής: Κομβικής σημασίας ο ρόλος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας στον Κόμβο Βιοοικονομίας Μεγαλόπολης

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment