Top News Δήμος Γορτυνίας Επικαιρότητα

Γορτυνία: Αντικατάσταση και ορισμός τακτικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

dimos-gortynias

Γορτυνία: Αντικατάσταση και ορισμός τακτικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση του Δημάρχου Γορτυνίας κ. Κούλη.


Ο Δήμαρχος Γορτυνίας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
  Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68
  του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον
  ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το
  άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
  ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση
  ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης της Χώρας», σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
  Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του
  Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40),
  αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, μετά την αντικατάστασή
  του από το άρθρο 2, παρ. 1 του ν. 4623/2019 (Α ́134).
 6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011
  για τον Δήμο Γορτυνίας.
 7. Την με αρ. 149/08.09.2019 (ΑΔΑ: Ω17ΚΩ90-ΔΚ3) Απόφαση του Δημοτικού
  Συμβουλίου με θέμα: «Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου
  Γορτυνίας».
 8. Την με αρ. πρωτ. 7.473/13.09.2019 (ΑΔΑ: ΩΠΤΑΩ90-Η6Δ) Απόφαση
  Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής
  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
 9. Την με αρ.πρωτ.8.231/05.10.2020 (ΑΔΑ: 6ΧΛΨΩ90-ΤΧΝ) Απόφαση
 10. Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
 11. του».
 12. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
 13. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.90/ 59849/21.08.2019: Διαδικασία Συγκρότησης
  και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής
  Ποιότητας Ζωής.
  12.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ. 4628/21.10.2020
  τ. Β’).

Γορτυνία: Αντικατάσταση και ορισμός τακτικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τον Αντιδήμαρχο κο Δημήτριο Καζά του Χρήστου, μέλος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γορτυνίας σε αντικατάσταση του κου
Βασιλείου Παπαγιάννη του Αλκιβιάδη.

Β. Ορίζει τον Αντιδήμαρχο κο Λεωνίδα Συριόπουλο του Ιωάννη, μέλος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γορτυνίας σε αντικατάσταση του κου
Κωνσταντίνου Σταθά του Γεωργίου.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γορτυνίας και στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Σου είπαν ψέματα πολλά, ψέματα σήμερα σου λένε ξανά…

#omada_Arcadia_Spot*

Συνάντηση Νίκα με τον Αστυνομικό διευθυντή Πελοποννήσου Π. Πούπουζα

#omada_Arcadia_Spot*

Έλλειψη επάρκειας νερού στο Κορακοβούνι λόγω βλάβης

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας