Top News Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Καμπύλης: Όσοι πιο πολλοί απογραφούμε στον Δήμο μας τόσο πιο σημαντικό είναι για το μέλλον του

boreia-kynouria-apografi-elstat

Σας γνωρίζουμε ότι από 13 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί στον Δήμο
μας η απογραφή του πληθυσμού από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ειδικότερα από
13 έως 26 Νοεμβρίου θα διενεργηθεί με τη μέθοδο της αυτοαπρογραφής μέσω
του  www.gov.gr και από 27 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου με τη μέθοδο «πόρτα-
πόρτα».Οι Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, αποτελούν μια ευρείας κλίμακας
στατιστική εργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η οποία διενεργείται κάθε δέκα
(10) χρόνια με σκοπό τη συλλογή στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα, το σύνολο των
κατοικιών, καθώς και το μόνιμο και νόμιμο πληθυσμό της Χώρας.  


Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών έχει σκοπό τη συγκέντρωση πρόσφατων και
έγκυρων στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά
του πληθυσμού και τις συνθήκες στέγασής του, προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες στατιστικής πληροφόρησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα
στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη χάραξη της οικονομικής, κοινωνικής και
περιβαλλοντικής πολιτικής του Κράτους και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της
Χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς (π.χ. Ηνωμένα
Έθνη, ΟΟΣΑ).


Δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας της νόσου του
κορωνοϊού, η συλλογή των στοιχείων τροποποιήθηκε σε σχέση με τις προηγούμενες
απογραφές. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα προσέγγιση βασίζεται στην αξιοποίηση της
σύγχρονης τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα ένας απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ θα εναποθέσει έναν κλειστό φάκελο σε
κάθε οικία, διαμέρισμα ή άλλου είδους κατάλυμα με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό
που θα αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη κατοικία. Έπειτα, ένας εκπρόσωπος του
νοικοκυριού θα μπορεί να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της Απογραφής, ως 26
Νοεμβρίου
, μέσω του  www.gov.gr , χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αυτόν κωδικό και τους κωδικούς taxis ώστε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για την κατοικία και
τα μέλη του νοικοκυριού του. Σε κάθε βήμα, οι απογραφόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον απογραφέα τους για ερωτήσεις / διευκρινίσεις.

Όσοι πολίτες που για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. μη εξοικείωση με νέες τεχνολογίες),
δεν μπορέσουν να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά, θα τους επισκεφτεί ο απογραφέας
της ΕΛΣΤΑΤ, από 27 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου,
για να τους απογράψει με τη
συνηθισμένη μέθοδο «πόρτα-πόρτα», όπως συνέβη και σε προηγούμενες
απογραφές. Σε αυτήν την περίπτωση θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
προστασία της δημόσιας υγείας.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, όλοι οι απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ φέρουν, εκτός
από την αστυνομική τους ταυτότητα, ειδική κονκάρδα με το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην
οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους, καθώς και έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία
τους και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ
. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς της νόσου του Κορωνοϊού COVID-19.

Τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 καταχωρίζονται σε ειδική
ασφαλή βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις συλλεγόμενες μεταβλητές.

Για την πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσης λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα
από την εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία απαραίτητα και αναγκαία, τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να τηρείται το απόρρητο των αρχείων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3832/2010, και τα αρχεία της βάσης να είναι
απροσπέλαστα από οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων ώστε τα παρασχεθέντα
δεδομένα να προστατεύονται από κάθε ανεξουσιοδότητη ή μη νόμιμη επεξεργασία.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας δήλωσε: «Καλούμε τους πολίτες να διευκολύνουν
με κάθε τρόπο τους απογραφείς. Όσοι πιο πολλοί απογραφούμε στον Δήμο μας τόσο
πιο σημαντικό είναι για το μέλλον του. Με βάση το αποτέλεσμα που θα προκύψει θα
διαμορφώνεται η χρηματοδότηση του Δήμου μας από τον κρατικό προϋπολογισμό
για τα επόμενα δέκα χρόνια. Πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Από αυτή την κρίσιμη
διαδικασία,  δεν πρέπει να λείψει κανείς. Όλοι μετράμε, όλοι δίνουμε δύναμη στον
τόπο μας».

Related posts

ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ: Έκδοση Ιστορικού Παραμυθιού για το 1821

Arcadia Spot NG

Εκδηλώσεις για τη Β’ Εθνοσυνέλευση στη Β. Κυνουρία

Arcadia Spot NG

Διακήρυξη της πράξης «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment