Top News Επικαιρότητα Ροή Ειδήσεων

Παπαηλιού: ”Η αυταρχική εμμονή του «συστήματος Μητσοτάκη» είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία”

papailiou-giorgos-nomosxedio-ypourgeiou-ergasias

Μετατίθεται το βάρος της διαφάνειας και της λογοδοσίας στους ελεγχόμενους


Περιορίζεται εν τέλει η διαφάνεια και η λογοδοσία σχετικά με την χρηματοδότηση των κομμάτων και το πολιτικό χρήμα


Τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα για δεκαετίες, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, οφείλουν εκατοντάδες εκατομμύρια από δάνεια σε τράπεζες βάσει των τελευταίων δηλώσεων πόθεν έσχες, υπουργοί, κυβερνητικά στελέχη, ακόμη και ο πρωθυπουργός οφείλουν εκατομμύρια

Υπάρχει ανάγκη για ρυθμίσεις που να ενισχύουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και όχι το αντίθετο

Περιορίζεται η δημοκρατική λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων και φιμώνεται ακόμη περισσότερο τη μειοψηφία

Είναι γνωστή η απέχθεια της κυβέρνησης της ΝΔ προς το δημοκρατικό διάλογο, την πολυφωνία, τη διαφορετική άποψη, τον αντίλογο

Η κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθεί να επιβάλλει «σιωπή νεκροταφείου» σε όλα τα επίπεδα

Στην Ελλάδα της κυβέρνησης του «συστήματος Μητσοτάκη» της ΝΔ, η ελευθερία της έκφρασης που προβάλλεται δημοσίως καθίσταται ζητούμενο


Ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος
Παπαηλιού
, μιλώντας στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή, για το νομοσχέδιο του
του Υπουργείου Εσωτερικών «…… εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή
Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της
Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους
επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης …… εκλογική διαδικασία και έλεγχος
εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών
και αιρετών ……» είπε, μεταξύ των άλλων, τα εξής :


1) Μέσω συγκεκριμένων διατάξεων του νομοσχεδίου του Υπουργείου
Εσωτερικών «…… εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της
Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους
επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης …… εκλογική διαδικασία και έλεγχος
εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών
και αιρετών ……» αναδεικνύονται, εκτός των άλλων, δύο σημαντικά ζητήματα :

Tο πρώτο είναι θέμα διαφάνειας. Αφορά στις διατάξεις για τα οικονομικά των
κομμάτων και των υποψηφίων, ειδικότερα τη μείωση των ποινών και τον
προστίμων σε κόμματα και πολιτικούς που παραβιάζουν τη νομοθεσία για τη
χρηματοδότησή τους.

Tο δεύτερο είναι θέμα δημοκρατίας. Αφορά στη ρύθμιση, με την οποία
καταργείται η δυνατότητα που έχουν οι δημοτικές παρατάξεις να θέτουν
θέματα προς συζήτηση στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

2) Παρά τις διακηρύξεις, όπως διατυπώνονται στην «ανάλυση των συνεπειών
ρύθμισης» για ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας αλλά και των
ελεγκτικών μηχανισμών, οι νέες ρυθμίσεις δεν κινούνται προς αυτή την
κατεύθυνση. Μετατίθεται το βάρος της διαφάνειας και της λογοδοσίας
στους ελεγχόμενους, οι οποίοι μάλιστα θα έχουν τη δυνατότητα να
αποφεύγουν τον έλεγχο.

Ειδικότερα εισάγονται ρυθμίσεις που δίδουν το περιθώριο στα κόμματα να
παρακάμπτουν τη διακίνηση χρημάτων μέσω των ειδικών λογαριασμών,
χαρακτηρίζοντας ποσά ως μη σχετιζόμενα με τη λειτουργία του κόμματος.

Επιπλέον αυξάνεται το ποσό των χρημάτων που μπορεί να διακινείται από τα
κόμματα και τους υποψηφίους για την κάλυψη των δαπανών τους με
πληρωμές σε τρίτους, εκτός των προβλεπομένων από το νόμο τραπεζικών
λογαριασμών.

Αφαιρούνται αρμοδιότητες από την επιτροπή ελέγχου. Θα έχει πλέον ως μόνη
αρμοδιότητα την υποβολή «έκθεσης πεπραγμένων» στην Επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας και στους αρμόδιους υπουργούς οικονομικών και εσωτερικών,
ενώ οι έλεγχοι θα γίνονται από τους ελεγχόμενους, δηλαδή τα κόμματα και
τους υποψήφιους.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Επιτροπή
οφείλει να δημοσιοποιεί όλα τα δάνεια που έχει λάβει κάθε πολιτικό κόμμα ή
συνασπισμός κομμάτων από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, με την προτεινόμενη
ρύθμιση, η δημοσιοποίηση αφορά μόνον όσα δάνεια τα ίδια τα κόμματα
γνωστοποιούν. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πλέον η Επιτροπή δεν θα
δημοσιοποιεί όλα τα δάνεια των πολιτικών κομμάτων από τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά μόνο όσα τα κόμματα θέλουν να γίνουν
γνωστά.

Με αυτές τις ρυθμίσεις περιορίζεται εν τέλει η διαφάνεια και η λογοδοσία
σχετικά με την χρηματοδότηση των κομμάτων και το πολιτικό χρήμα.

Και αυτό θεσμοθετείται, όταν τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα
για δεκαετίες, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, οφείλουν εκατοντάδες εκατομμύρια
από δάνεια σε τράπεζες, και, όταν, βάσει των τελευταίων δηλώσεων
πόθεν έσχες, υπουργοί, κυβερνητικά στελέχη ακόμη και ο
πρωθυπουργός οφείλουν εκατομμύρια (από δάνεια σε τράπεζες).

Έτσι ενώ οι έλεγχοι έπρεπε να εντείνονται, να γίνονται πιο συστηματικοί και οι
πολίτες να γνωρίζουν τι γίνεται με την εξέλιξη της πληρωμής τους. Υπάρχει
ανάγκη για ρυθμίσεις που να ενισχύουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία
και όχι το αντίθετο.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κινείται προς την ενίσχυση
της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

3) Η διάταξη που περιορίζει τη δημοκρατική λειτουργία των δημοτικών
συμβουλίων και φιμώνει ακόμη περισσότερο τη μειοψηφία, έρχεται μετά
από μία σειρά ήδη ψηφισμένων ρυθμίσεων σχετικά με τον περιορισμό της
πολυφωνίας και της δημοκρατίας στα δημοτικά συμβούλια, όπως η διάταξη με
την οποία η παράταξη που λαμβάνει το 43 % των ψήφων λαμβάνει το 60 %
των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, η διάταξη, βάσει της οποίας η
οικονομική επιτροπή υποκαθιστά το δημοτικό συμβούλιο κλπ.

Οι προταθείσες από τον Υπουργό Εσωτερικών νομοτεχνικές βελτιώσεις όχι
μόνον περιπλέκουν το θέμα, αλλά και αφυδατώνουν περαιτέρω τη λειτουργία
του δημοτικού συμβουλίου, παραπέμποντας στη διακριτική ευχέρεια του
προέδρου του και αφήνοντας τη ρύθμιση του νομοσχεδίου επί της ουσίας
αναλλοίωτη.

Η αυταρχική εμμονή του «συστήματος Μητσοτάκη» της κυβέρνησης της ΝΔ
είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία.

Είναι γνωστή η απέχθεια της κυβέρνησης της ΝΔ προς το δημοκρατικό
διάλογο, την πολυφωνία, τη διαφορετική άποψη, τον αντίλογο, που
αποτελούν τη ζωογόνο δύναμη της δημοκρατίας. Η κυβέρνηση της ΝΔ
προσπαθεί να επιβάλλει «σιωπή νεκροταφείου» σε όλα τα επίπεδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην Ελλάδα της κυβέρνησης του «συστήματος
Μητσοτάκη»
της ΝΔ, η ελευθερία της έκφρασης που προβάλλεται
δημοσίως καθίσταται ζητούμενο.

Γιώργος Παπαηλιού
Βουλευτής Αρκαδίας (ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία)

Related posts

Ο Γιώργος Παπαηλιού για τον αγωνιστή της Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη

ArcadiaSpot Team

Ευχαριστήριο μήνυμα του Γιώργου Παπαηλίου Βουλευτή Αρκαδίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Arcadia Spot FG

Βλάσης, Παπαηλιού και Κωνσταντινόπουλος ξανά Βουλευτές Αρκαδίας

ArcadiaSpot Team

Leave a Comment