Top News Ελλάδα Επικαιρότητα

Παπαηλιού: ”Οι μετατάξεις από την ΕΥΠ στην ΕΛΑΣ αποδεικνύουν το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη”

Ο βουλευτής Αρκαδίας
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
Γιώργος Παπαηλιού
στην Ολομέλεια της Βουλής
για την τροπολογία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου
για τον «εθελοντισμό» και τις «οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών»

προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη :

Οι μετατάξεις από την ΕΥΠ στην ΕΛΑΣ, που προβλέπονται στην τροπολογία
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποδεικνύουν ότι το επιτελικό
κράτος του Κυρ. Μητσοτάκη είναι (μικρο)κομματικό, μη διστάζοντας ακόμη και
τον τομέα της εθνικής ασφάλειας να πλήξει, με το να απομακρύνει από την
ΕΥΠ έμπειρα στελέχη. Επιπλέον έτσι αναδεικνύεται και η αυταρχική-η
αντιδραστική διάστασή του, αφού, με τις συγκεκριμένες μετατάξεις, θα
επιχειρηθεί να τεθεί στο στόχαστρο ο «εσωτερικός εχθρός», δηλαδή όσοι
αντιδρούν στη νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ.

Ομιλία
του βουλευτή Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
Γιώργου Παπαηλιού
στην Ολομέλεια της Βουλής (14.12.2021)
κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου
για τον «εθελοντισμό»
και τις «οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών»

Ο εθελοντισμός περιλαμβάνει (εγγενή) στοιχεία, όπως την αλληλεγγύη, την
ανιδιοτελή προσφορά, τον αυθορμητισμό «χωρίς δεύτερη σκέψη».

Εκδηλώνεται, αποτελώντας αντικείμενο δραστηριότητας της κοινωνίας των
πολιτών, η οποία μέσω αυτού συμμετέχει στην άσκηση πολιτικών σε
διάφορους τομείς, όπως ενδεικτικά, στα ανθρώπινα δικαιώματα, την
κοινωνική πολιτική και την πολιτική πρόνοιας, το περιβάλλον, το
μεταναστευτικό-προσφυγικό, την έμφυλη βία, την πολιτική προστασία κ.α. .

Η δράση της κοινωνίας των πολιτών είναι οργανωμένη και ασκείται
συλλογικά.
Οι οργανώσεις της χρειάζονται ένα (ενιαίο) θεσμικό πλαίσιο για
την καταχώρηση, την εγγραφή και τη χρηματοδότησή τους. Έτσι
διασφαλίζονται η διαφάνεια, η χρηστή διαχείριση και η λογοδοσία.

Με το νομοσχέδιο «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της
κοινωνίας των πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της
κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π …» η ενεργοποίηση και αξιοποίηση της
κοινωνίας των πολιτών εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο, αφού με το
(εισαγόμενο) θεσμικό πλαίσιο, η λειτουργία και οι δράσεις των οργανώσεών
της ρυθμίζονται αποσπασματικά, διαδικαστικά, διαχειριστικά και όχι προς
την κατεύθυνση του εξορθολογισμού και της απλοποίησης των διαδικασιών.

Η διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου θα έπρεπε να εκκινεί από τη
χαρτογράφηση όλων των υπαρχόντων μητρώων που είναι διάσπαρτα και

επιπλέον τη διασύνδεσή τους, ώστε να υπάρχει διαλειτουργικότητα, και
εντέλει την κατάργησή τους.


Δημιουργείται μία νέα δομή στο Υπουργείο Εσωτερικών και δύο νέα μητρώα,
η «Δημόσια Βάση Δεδομένων» και το «Ειδικό Μητρώο», με συνέπεια να
προκαλείται σύγχυση και να υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις.

Έτσι το Δημόσιο επιβαρύνεται με επιπλέον γραφειοκρατία και νέες δομές,
χωρίς να γίνεται η διασύνδεση των ειδικών μητρώων.


Επιπλέον προβλέπεται η καταβολή υψηλού παραβόλου για την εγγραφή στο
νέο μητρώο, σε αντίθεση με αυτό που γίνεται για τα υφιστάμενα μητρώα.


Το κριτήριο για τις οργανώσεις που θα χρηματοδοτηθούν, περιορίζεται στην
εγγραφή τους στο «Ειδικό Μητρώο». Απουσιάζουν τα ουσιαστικά κριτήρια για
την αξιολόγηση των οργανώσεων που θα λάβουν κρατική χρηματοδότηση.


Θα έπρεπε να προβλέπονται ουσιαστικά κριτήρια αξιολόγησης της δράσης και
του έργου των οργανώσεων (Ο.Κοι.Π.), βάσει των οποίων θα δίδεται η
χρηματοδότηση και να μην αρκεί η εγγραφή τους στα δύο μητρώα του
Υπουργείου Εσωτερικών. Ενδεικτικά, η αποτελεσματικότητα και η
αποδοτικότητα των δράσεων, όπως προκύπτει από τον απολογισμό των
δράσεων και των έργων, τον αριθμό των ενεργειών που υλοποιήθηκαν ανά
κατηγορία δράσης, τους ωφελούμενους, τις συνεργασίες με φορείς, τις εν
γένει παρεμβάσεις και τον ικοινωνικό τους αντίκτυπο, και επιπλέον η
διοικητική και οργανωτική επάρκειά τους.

Σε σχέση με την εθελοντική απασχόληση, κύριο ζήτημα παραμένει η διαμόρφωση
των κατάλληλων δικλείδων ασφαλείας, ώστε να μην υποκρύπτονται, μέσω της
επίκλησης της εργατικής νομοθεσίας, μορφές εξαρτημένης εργασίας μαθητείας,
επαγγελματικής επιμόρφωσης, απόκτησης δεξιοτήτων.


Στις υποχρεώσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών περιλαμβάνεται
και αυτή για την αναγγελία των εθελοντών στο σύστημα «Εργάνη». Αυτή η
ρύθμιση είναι προβληματική, αφού δεν λαμβάνονται υπόψη η ιδιαίτερη φύση του
εθελοντισμού και η ρευστότητα της ιδιότητας του εθελοντή. Οι εθελοντές δεν έχουν
πάντα σταθερή σχέση με το φορέα, μπορεί να απασχοληθούν μόνο έκτακτα ή για
συγκεκριμένη δράση ή ακόμα και να αποσυρθούν γρήγορα.

Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, αντί να διευκολύνουν, εμποδίζουν τη σύσταση
νέων οργανώσεων αλλά και τη βιωσιμότητα των μικρών νεοσύστατων.


Δεν λαμβάνονται υπόψη η φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά των
περισσοτέρων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, όπου οι περισσότερες είναι μικρά και
μεσαία ευέλικτα σχήματα με μικρό αριθμό εργαζομένων, όπως είναι και η
τάση παγκοσμίως.

Θεσπίζονται μεγάλα διοικητικά και οικονομικά βάρη αποκλείοντας έτσι μεγάλο
μέρος οργανωμένων πρωτοβουλιών και οργανώσεων από την εγγραφή τους στο
Ειδικό Μητρώο. Επιπλέον δεν προβλέπεται διασύνδεση του εθελοντισμού με την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και συνεργασία με τους φορείς της. Ενώ ο συγκεντρωτισμός
στις κυβερνητικές πολιτικές αποτυπώνεται και στην πρόβλεψη εξουσιοδότησης
του Υπουργού Εσωτερικών για τη ρύθμιση ουσιαστικών ζητημάτων με την έκδοση
υπουργικών αποφάσεων.


Οι δυσχέρειες εφαρμογής του νομοσχεδίου αντανακλώνται και στο γεγονός ότι
προβλέπεται η έναρξη ισχύος του τέσσερις μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ τα άρθρα που αφορούν στη λειτουργία του
μηχανισμού ελέγχου θα ισχύσουν έναν ολόκληρο χρόνο μετά.

Related posts

Γούργαρης: «Όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι»

#omada_Arcadia_Spot*

Ανδρουλάκης: ”Η αποκάλυψη αυτών που κρύβονται πίσω από τέτοιες νοσηρές πρακτικές είναι δημοκρατικό μου καθήκον”

#omada_Arcadia_Spot*

Όχι στις «Λευκές νύχτες» των εμπορικών ομίλων που ξημερώνουν μαύρες μέρες για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους!

#omada_Arcadia_Spot*

Leave a Comment