Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ.: ”Ένα ακόμη βήμα για την περαιτέρω επίτευξη του τελικού στόχου για την λειτουργία του δικτύου ακαθάρτων”

anagnostakou-xristina-proedros-deyavk

Χτες, Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 υπογράψαμε με τον Περιφερειάρχη Πελ/σου κ. Π. Νίκα,
παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών Αρκαδίας κ. Μ. Σκαντζού και Διοίκησης και
Οικονομίας κ. Χρ. Λαμπρόπουλου και του Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας κ. Γ. Καμπύλη
προγραμματική σύμβαση, με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση
τριών καταθλιπτικών αγωγών αποβλήτων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας»,
προϋπολογισμού 915.000,0 ευρώ.


Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την αντικατάσταση:


 Τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού, ο οποίος παραλαμβάνει τα λύματα του Άστρους
και της Μελιγούς και τα παροχετεύει στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
(ΕΕΛ), μήκους 2.045m.
 Τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού, ο οποίος παραλαμβάνει τα λύματα του Παραλίου
Άστρους και τα παροχετεύει στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ),
μήκους 1.699m.
 Τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού, ο οποίος παραλαμβάνει τα επεξεργασμένα
λύματα από την ΕΕΛ και τα παροχετεύει στο φρεάτιο φόρτισης του αγωγού
διάθεσης, μήκους 2.067m.

Η αντικατάσταση των τμημάτων των τριών καταθλιπτικών αγωγών κρίθηκε απαραίτητη,
καθώς είναι κατασκευασμένοι από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες τη δεκαετία του ΄90 και
παρουσίαζαν συχνά προβλήματα θραύσεων και διαρροών.

Με την υλοποίηση του έργου της αντικατάστασης των αγωγών αυτών, και σε συνδυασμό με δύο επιπλέον αναγκαία έργα, της κατασκευής των ιδιωτικών συνδέσεων ακαθάρτων και της αναβάθμισης
της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, μπορεί να καταστεί εν τέλει εφικτή η λειτουργία
του συστήματος αποχέτευσης ακαθάρτων στον Δήμο μας, διασφαλίζοντας την ποιότητα
ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα και με τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την Ελληνική και την Κοινοτική Νομοθεσία.

Στην προσπάθεια υλοποίησης του έργου, και παρ’ όλες τις αντικειμενικές δυσκολίες, τις
αντιρρήσεις που προέβαλε η μείζονα αντιπολίτευση και τα εμπόδια που εντέχνως
έβαλε, καταφέραμε με την ουσιαστική βοήθεια και συμβολή της Περιφέρειας Πελ/σου και
προσωπικά του κ. Νίκα, να φτάσουμε στην υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης,
που θα οδηγήσει στη δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.


Οι ενέργειες που έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι εξής:


Τέλη Ιανουαρίου 2020: Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής στα
φρεάτια του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων από την ανάδοχο εταιρία «ΙΛΙΟΝ
ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», ξεκίνησε εκ νέου ο έλεγχος λειτουργίας του δικτύου ακαθάρτων.
Στον έλεγχο εντοπίστηκαν θραύσεις στον καταθλιπτικό αγωγό του Παραλίου
Άστρους σε 3 σημεία. Να σημειωθεί ότι τα προηγούμενα χρόνια η Υπηρεσία είχε
προχωρήσει σε επισκευές βλαβών, αντικαταστάσεις τμημάτων και τοποθέτηση
κατάλληλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στον εν λόγω καταθλιπτικό αγωγό,
που κόστισαν περίπου 40.000 ευρώ και καλύφθηκαν από ιδίους πόρους, χωρίς
όμως τελικά να δοθεί ουσιαστική λύση στο πρόβλημα.


20-2-2020: Ηλεκτρονικό μήνυμα προς Τεχνική Υπηρεσία από τον υπεύθυνο
παρακολούθησης του έργου «Ολοκλήρωση δικτυού αποχέτευσης ακαθάρτων
οικισμών Μεσόγειου Άστρου, Χειμερινής Μελιγούς & Παραλίου Άστρους Δήμου
Βόρειας Κυνουρίας», στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ για υποβολή των δελτίων επίτευξης δεικτών
του έργου. Επισημαίνεται ότι στα δελτία πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός των
ωφελουμένων κατοίκων, αυτών δηλαδή που έχουν συνδεθεί στο δίκτυο ακαθάρτων
και όχι των ιδιωτικών συνδέσεων που έχουν κατασκευαστεί. Να σημειωθεί ότι η τιμή
στόχος ήταν 7.889 κάτοικοι, όπως προκύπτει από ο υπ.αριθμ. 7225/15-06-2017
έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. του ΥΜΕΠΕΡΑΑ προς το Δήμο.

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρονται και οι δεσμεύσεις εκ μέρους του τότε Δημάρχου
Βόρειας Κυνουρίας και του Προέδρου της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας, ότι κατά τη
διάρκεια της πράξης (έναρξης πράξης 01-01-2016 και ημερομηνία λήξης 31-12-
2019) ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης…
δηλαδή να ολοκληρωθούν οι εργασίες ιδιωτικών συνδέσεων (μη επιλέξιμο
τμήμα του έργου ) ώστε το έργο να είναι λειτουργικό. Σε αντίθετη περίπτωση
η ΔΑ θα επανεξετάσει την πράξη και μπορεί να ανακαλέσει την ένταξη της!!!

Έως τις 09-09-2019 που αναλάβαμε την διοίκηση της ΔΕΥΑΒΚ βαθμός
επίτευξης των στόχων ήταν 0!

06-03-2020 (α.π. Δ.Β.Κ. 2669): Επιστολή Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας προς τέως
Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας κ. Μαντά Παναγιώτη και τέως Πρόεδρο ΔΕΥΑ Βόρειας
Κυνουρίας κ. Βλάχο Χρήστο, για έκθεση των απόψεων τους σχετικά με το ζήτημα
της κατασκευής Ιδιωτικών Συνδέσεων του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου
αποχέτευσης…», με αφορμή το προαναφερθέν ηλεκτρονικό μήνυμα από το
ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Ο Δήμαρχος δεν έλαβε ποτέ απάντηση στο έγγραφο αυτό!

29-05-2020: Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελ/σου κ. Π. Νίκα, όπου του
εκθέσαμε το υφιστάμενο πρόβλημα στους καταθλιπτικούς αγωγούς και την
αδυναμία εξ αυτού της λειτουργίας του ήδη κατασκευασμένου δικτύου ακαθάρτων
στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας. Ο Περιφερειάρχης κατανόησε την σοβαρότητα της
κατάστασης και δεσμεύτηκε για την χρηματοδότηση του έργου, με την προϋπόθεση
να εκπονούσε η Υπηρεσία την μελέτη του έργου.


 23-06-2020: Με την 35/2020 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΚ (ΑΔΑ: Ψ14ΜΟΡΓ4-
5ΧΝ) εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 της
ΔΕΥΑΒΚ, για την προσθήκη νέου κωδικού εξόδων για εκπόνηση μελέτης
αντικατάστασης δικτύων αποχέτευσης. Καταψηφίζεται η απόφαση από τον κ. Π.
Μαντά και κ. Χ. Βλάχο.


 21-08-2020: Με την 50/2020 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΚ (ΑΔΑ: 641ΣΟΡΓ4-7ΦΔ)
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η απευθείας ανάθεση της Υδραυλικής Μελέτης του
έργου «Αντικατάσταση τριών καταθλιπτικών αγωγών αποβλήτων»,
προϋπολογισμού 19.847,0 € + ΦΠΑ. Καταψηφίζεται η απόφαση από τον κ. Χ.
Βλάχο. Ο κ. Π. Μαντάς ήταν απών.


03-09-2020 (α.π. 150688, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου):
Κατατίθεται ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ της απόφασης 50/2020 του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΚ από
τον κ. Π. Μαντά και κ. Χ. Βλάχο.


 08-09-2020 (α.π. 150688, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου):
Κοινοποιείται στην Υπηρεσία από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Πελοποννήσου η
προσφυγή των κ. Μαντά και Βλάχου και μας ζητείται να εκφράσουμε εγγράφως τις
απόψεις μας επί των λόγων της προσφυγής και να διαβιβάσουμε δικαιολογητικά
στοιχεία για την αντίκρουση των αναγραφομένων στην προσφυγή.


 02-10-2020 (α.π. ΔΕΥΑΒΚ 2975): Απαντάμε στο με α.π. 150688/08-09-2020
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου με επιστολή όπου
εκφράζουμε τις απόψεις μας επί των λόγων της προσφυγής, μαζί με όλα τα
δικαιολογητικά στοιχεία, βάσει των οποίων καταρρίπτονται ένα προς ένα όλα τα

επιχειρήματα της αντιπολίτευσης, εκφραζόμενα μέσω των κ.κ. Μαντά και
Βλάχου.


 20-10-2020 (α.π. ΔΕΥΑΒΚ 3135): Κοινοποιείται στην υπηρεσία η απόφαση
εξέτασης της προσφυγής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, όπου
αποδέχεται πλήρως τις απόψεις της Υπηρεσίας, απορρίπτει την προσφυγή
των κ. Π. Μαντά και Χ. Βλάχου και νομιμοποιεί την απόφαση 50/2020 του ΔΣ
της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας.


02-07-2021 (α.π. ΔΕΥΑΒΚ 1997): Υποβάλλεται στην Υπηρεσία η υδραυλική μελέτη
για το έργο της αντικατάστασης των τριών καταθλιπτικών αγωγών.


09-09-2021: Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελ/σου κ. Π. Νίκα, παρουσία του
Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας κ. Γ. Καμύλη, όπου τον ενημερώνουμε για την
ολοκλήρωση της μελέτης και την καταθέτουμε στην αρμόδια Υπηρεσία της
Περιφέρειας. Ο κ. Νίκας δεσμεύεται να υποβληθεί εκ μέρους της Περιφέρειας αίτημα
για χρηματοδότηση του έργου μέσου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) 2021. Πράγματι το αίτημα γίνεται.


17-12-2021: Με την υπ. αριθ. 138354 /17.12.2021 απόφαση του Υφυπουργού κ.
Τσακίρη (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) γίνεται δεκτή η ένταξη του έργου
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, μετά από σχετικό αίτημα της
Περιφέρειας Πελ/σου.


28-12-2021: Με την υπ.αριθμ. 1827/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Πελ/σου εγκρίνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της
Δ.Ε.Υ.Α. Βόρειας Κυνουρίας για το εν λόγω έργο.
 05-01-2022: Με την υπ.αριθμ. 01/2022 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Βόρειας
Κυνουρίας εγκρίνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Δ.Ε.Υ.Α. Βόρειας
Κυνουρίας για το εν λόγω έργο.
 18-02-2022: Με την υπ.αριθμ. 01/2022 απόφαση του ΔΣ του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης εγκρίνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της
Δ.Ε.Υ.Α. Βόρειας Κυνουρίας για το εν λόγω έργο.
 16-03-2022: Υπογράφεται η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Δ.Ε.Υ.Α. Βόρειας
Κυνουρίας για το εν λόγω έργο.

Οι προαναφερθείσες ενέργειες καταδεικνύουν με τον πιο εμφατικό τρόπο ποιοί ήταν
αυτοί που θέλανε ή δεν θέλανε, ποιοί ήταν αυτοί που μπορούσαν ή δεν μπορούσαν να
συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων, προκειμένου να γίνει ένα βήμα παραπάνω για
την επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η λειτουργία του δικτύου ακαθάρτων στον
Δήμο μας και ποιοί ήταν αυτοί που εμμένοντας στην μικροπολιτική τακτική τους ήθελαν
απλά να δημιουργούν εμπόδια.

Θέλουμε όμως να πιστεύουμε ότι, σήμερα, κατανοούν περισσότερο την αναγκαιότητα
υλοποίησης των 3 έργων (καταθλιπτικοί αγωγοί, ιδιωτικές συνδέσεις, αναβάθμιση ΕΕΛ),
προκειμένου τελικά να παραδοθεί στους δημότες μας σε λειτουργία το δίκτυο ακαθάρτων
και ότι με διάθεση συνεργασίας και σύμπνοιας αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε.

Κλείνοντας, θα θέλαμε για ακόμα μία φορά να ευχαριστήσουμε θερμά τον
Περιφερειάρχη Πελ/σου κ. Παναγιώτη Νίκα και όλους όσους συνέβαλαν και θα
συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός έργου ζωτικής σημασίας για την ποιότητα ζωής και
την προστασία του περιβάλλοντος στον Δήμο μας, για το οποίο ο κ. Νίκας δεσμεύτηκε
για την άμεση δημοπράτησή του. Από την άλλη, η Υπηρεσία είναι διατεθειμένη να
συνεργαστεί και να βοηθήσει με όλα τα μέσα τη φάση εκτέλεσης του δύσκολου αυτού
έργου από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η Πρόεδρος
της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας
Αναγνωστάκου Χριστίνα

Related posts

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Κλειστό μόνο το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Πέτρου

ArcadiaSpot Team

Ενημέρωση εκτέλεσης εργασιών στην Κοινότητα Μελιγούς

ArcadiaSpot Team

Δήμος Β. Κυνουρίας: Υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες» 

ArcadiaSpot Team

Leave a Comment