Top News Επικαιρότητα Οικονομία

Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για τον Δήμο Μεγαλόπολης

diaxeiristiki-eyropiakon-programmaton-paratasi-drasis-enisxisis

Δεύτερη (2 η ) τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Πρόγραμμα Στήριξης και
Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της
Π.Ε Αρκαδίας από το Πράσινο Ταμείο-Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων
χρηματοδότησης έως τις 21-9-2022.


Ο ΕΦΕΠΑΕ, Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της Δράσης «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου
Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο “Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων
οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον
Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας” από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018» που
χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι την Τετάρτη 6 Ιουλίου
2022 δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ν.
Παπαθανάση και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κων/νο Σκρέκα που αφορά στη Δεύτερη
(2η) τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.


Σύμφωνα με την απόφαση παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
χρηματοδότησης
για ένταξη στη Δράση έως την Τετάρτη 21-9-2022 και ώρα 15:00.


Υπενθυμίζεται ότι :


 Η νέα Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις
Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, καθώς και στον Δήμο Μεγαλόπολης της
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
, των οποίων η δραστηριότητα αφορά στην εκτέλεση εργασιών, την
παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια αγαθών άμεσα προς τη ΔΕΗ ή/και έμμεσα προς υπεργολάβους
που έχουν συνάψει συμβάσεις με τη ΔΕΗ. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στηρίζει και ενισχύει τις
επιχειρήσεις αυτές προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα προϊόντα, τις παρεχόμενες
υπηρεσίες και τις εκτελούμενες εργασίες τους, με στόχο τη σταδιακή απεξάρτησή τους από τη ΔΕΗ και
συνολικά από τις λιγνιτικές δραστηριότητες σε βάθος πενταετίας.


 O επιλέξιμος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000
έως 200.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα ανέρχονται σε
80% δημόσια επιχορήγηση και 20% ιδιωτική συμμετοχή.


 Οι Αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), www.ependyseis.gr .

H υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 23-9-2021. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή
αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση
δώδεκα (12) μηνών (21-9-2022) από την αρχική δημοσίευσή της.


Η αξιολόγηση των αιτήσεων της Δράσης συνεχίζεται. Σημειώνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης και
ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση, αντικειμενική και απλοποιημένη. Οι αιτήσεις
χρηματοδότησης
αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Οι δικαιούχοι των οποίων τα επενδυτικά τους σχέδια απορρίφθηκαν έχουν δικαίωμα νέας υποβολής της
αίτησής τους.


Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στη Δράση 54 επενδυτικά σχέδια ισάριθμων Δικαιούχων
επιχειρήσεων με συνολική δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) 7.399.430,67 € €.


Η Δράση διέπεται από τον κανονισμό 1407/2013 της Ε.Ε. (De minimis) και θα υλοποιηθεί από το Πράσινο
Ταμείο και τον ΕΦΕΠΑΕ (αρμόδιοι εταίροι EΦΕΠΑΕ : ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ και Διαχειριστική Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων).


Το Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, όπως και όλα τα συνοδευτικά έντυπα της πρόσκλησης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στους δικτυακούς τόπους:


• του Πράσινου Ταμείου( https://prasinotameio.gr ).
• του ΕΦΕΠΑΕ ( www.efepae.gr )
• της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ ( www.kepa-anem.gr )
• της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ( www.diaxeiristiki.gr ) και
• του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ( www.sdam.gr ).

Για την έγκυρη, ασφαλή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση επί της Αναλυτικής Πρόσκλησης και της
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη Δράση, οι υποψήφιοι μπορούν να
απευθύνονται στις επίσημες πηγές πληροφόρησης και συγκεκριμένα:

Β) Για το Δήμο Μεγαλόπολης (ΠΕ Αρκαδίας)
Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων /Γραφείο Πληροφόρησης
(Μαιζώνος 122 & Γούναρη, Πάτρα, Τηλ. 2610 622711, info@diaxeiristiki.gr , www.diaxeiristiki.gr ).
Επιμελητήριο Αρκαδίας
(Στέλεχος Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων: Αντωνία Ποντίκη, 25 ης Μαρτίου κ Πανός 21,
Τρίπολη, Τηλ. 2710 227141- εσωτ. 208, pontiki@arcadianet.gr )
Δείτε τη Δεύτερη (2 η ) Τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ .

Related posts

Μέχρι 20 Νοέμβρη οι αιτήσεις για το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης αμπελώνων

Arcadia Spot GZ

Επίδομα θέρμανσης και για όσους θερμένονται με ηλεκτρικές συσκευές

Arcadia Spot GZ

Μέτρα στήριξης στους λογαριασμούς του ρεύματος

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment