Επικαιρότητα Περιφέρεια

Προώθηση και προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Μάνης

mani-perifereia-peloponnisou

Πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για ένταξη στο ΕΣΠΑ έργων προώθησης και προβολής της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Μάνης

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δημοσιοποίησε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν στην προώθηση και προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Μάνης, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 3 “Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον” του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020.

Μέσω της εν λόγω δράσης -που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η δημόσια δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 1.800.000 ευρώ- επιδιώκεται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις προώθησης και προβολής της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Μάνης, με σκοπό την ανάδειξη και αξιοποίηση των εν λόγω ανεκμετάλλευτων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ελκυστικότητά της, αυξάνοντας τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά τον εισερχόμενο τουρισμό, με διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, στη βάση μιας ολοκληρωμένης και αειφόρου ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και των τουριστικών της επιχειρήσεων.

Ως ενδεικτικές παρεμβάσεις, που δύναται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης αποτελούν, αφ’ ενός πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, καθώς και αντίστοιχο προωθητικό υλικό (εκδόσεις κλπ) και αφ’ ετέρου ψηφιακές διαδικτυακές εφαρμογές / υπηρεσίες προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, καθώς επίσης και στοχευμένες παρεμβάσεις μέσω ολοκληρωμένων σχεδίων μάρκετινγκ για την οργάνωση και προβολή θεματικών διαδρομών, σε αξιόλογους πολιτιστικούς πόρους της περιοχής.

Βασικό κριτήριο δε, της επιλογής των εν λόγω παρεμβάσεων, ψηφιακών και μη, είναι η εξασφάλιση της προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων -μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ (http://logon.ops.gr/)- λήγει την Δευτέρα 4 του ερχόμενου Απριλίου, στις 3 το μεσημέρι.

Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ:

9ΦΣΠ7Λ1-8ΙΠ

Related posts

«Danaon Cup- Lena Petraki» με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Arcadia Spot NG

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου άνοιξε την «Ομπρέλα Πρόληψης» για όλους

Arcadia Spot NG

Εορτασμός συστάσεως της Πρώτης Πελοποννησιακής Γερουσίας στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Καλτεζών

Arcadia Spot NG

Leave a Comment