Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Κορδογιάννη σε συνεδρίαση

dimos-boreias-kynourias

Σας καλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13.00 μ.μ. δια ζώσης στο Δημαρχείο (Γραφείο Δημάρχου) και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020) ως ισχύει, καθώς και τα οριζόμενα στην αριθμ. 643/2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

προκειμένου να ληφθεί απόφαση στο κατωτέρω θέμα:
  1. Έγκριση δαπάνης προμήθειας βιβλίων αγγλικής γλώσσας και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

Συνημμένα αρχεία: PDF iconprosklisi_de_kordogianni_21.10.2021.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ: ”Λυπούμαστε ειλικρινά για την έκβαση της σύσκεψης στο ΥΠ.Α.Α.Τ.”

#omada_Arcadia_Spot*

Ανακοινώσεις για σημαντικά έργα έκανε ο Δήμαρχος Τρίπολης στο πλαίσιο της live επικοινωνίας του με δημότες (vid)

#omada_Arcadia_Spot

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Άστρους την Παρασκευή

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας