Επικαιρότητα Ροή Ειδήσεων

ΣΕΚ: Αναγκαιότητα ενιαίας θεσμικής εκπροσώπησης των συνεταιρισμών με βάση τις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές

SEK-SASSOE

Ανακοίνωση του ΔΣ του ΣΕΚ σχετικά με την αναγκαιότητα Ενιαίας Θεσμικής Εκπροσώπησης των Συνεταιρισμών με βάση τις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές. Απαιτείται άμεση Τροποποίηση του Νομοθετικού πλαισίου που θα το εξασφαλίζει.

Ο Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΑΣΟΕΕ), ιδρύθηκε το 2017 υλοποιώντας μια
συλλογική προσπάθεια ενιαίας έκφρασης και εκπροσώπησης των
συνεταιριστικών οργανώσεων. Η προσπάθεια του Συνδέσμου μας στηρίχθηκε σε
δύο πυλώνες. Ο πρώτος ήταν οι βασικές διεθνείς συνεταιριστικές αρχές. Ο
δεύτερος ήταν η ευρεία διαβούλευση με πολλές συνεταιριστικές οργανώσεις για
συναίνεση στην δημιουργία ενός αντιπροσωπευτικού οργάνου, που θα
ενσωματώνει την συσσωρευμένη εμπειρία, από την πολύχρονη λειτουργία του
συνεταιριστικού κινήματος της χώρας μας και την αναγκαιότητα ενιαίας
θεσμικής του έκφρασης (αναγνώρισής του ως Θεσμικού Κοινωνικού
Εταίρου).


Στα πλαίσια των παραπάνω κατευθύνσεων και αναγκών για ενιαία θεσμική
εκπροσώπηση, ο ΣΑΣΟΕΕ συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθειά του, παρά την
στρέβλωση που δημιούργησε ο νόμος 4673/2020 με την προσπάθεια
δημιουργίας της ΕΘΕΑΣ.


Ο ΣΑΣΟΕΕ, με βάση τις παραπάνω αρχές λειτουργίας του επισημαίνει:


 Ενιαία έκφραση και εκπροσώπηση στο συνεταιριστικό κίνημα, δεν μπορεί να
υπάρξει αν δεν στηριχθεί στον κανόνα της δημοκρατικής λειτουργίας και της
αντιπροσωπευτικότητας. Με αυτό το δεδομένο δεν θεωρούμε ότι η ΕΘΕΑΣ με
το 2% των συνεταιρισμών να ελέγχει πάνω από το 50% των διορισμένων
(και όχι εκλεγμένων) αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης, πληροί τους
παραπάνω κανόνες.


 Ο κύκλος εργασιών των συνεταιρισμών, είναι ένα κριτήριο που πάντα
λαμβάνεται υπόψη με μια μετρημένη αύξηση της εκπροσώπησης. Στο
συνεταιριστικό κίνημα όμως είναι εξίσου σημαντικές και οι «μικρές»
συνεταιριστικές οργανώσεις. Έχουν μεγαλύτερη διασπορά σε όλα τα μέρη
της Ελλάδας, εκπροσωπούν συνολικά πολύ μεγαλύτερο αριθμό
συνεταιρισμένων αγροτών, κρατούν τον πληθυσμό και ιδιαίτερα τους νέους
στην ύπαιθρο και έχουν μεγαλύτερες αναπτυξιακές δυνατότητες (αν τους
δοθεί το οργανωτικό, λειτουργικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο). Για να το
πετύχουν αυτό πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν ισότιμοι εταίροι, διαφορετικά
δεν θα ακολουθήσουν οιοδήποτε ενοποιημένο σχήμα.


 Το ζήτημα της δημοκρατικής εκπροσώπησης και αντιπροσώπευσης είναι για
τον ΣΑΣΟΕΕ κομβικής και καθοριστικής σημασίας για μια ισχυρή θεσμική
θωράκιση του συνεταιριστικού κινήματος. Λειτουργεί προωθητικά και
πολλαπλασιαστικά. Διαφορετικά θα έχουμε ένα θνησιγενές σχήμα.

Στη βάση των παραπάνω συνεταιριστικών αρχών, καλούμε σαν ΣΑΣΟΕΕ
όλους τους συνεταιρισμούς να συγκλίνουν τις προσπάθειές τους στην
τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των
συνεταιρισμών, στην κατεύθυνση της πλήρους ενσωμάτωσης των
συνεταιριστικών αρχών. Αρχών που υποτίθεται όλοι πιστεύουμε.

Related posts

Πετρέλαιο θέρμανσης: Η Ελλάδα είναι η 6η φθηνότερη χώρα στην ΕΕ

ArcadiaSpot Team

Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας, 11oυ Π.Τ. Πελοποννήσου Οικονομικού Επιμελητηρίου με Λογιστικές Ενώσεις και Συλλόγους Λογιστών Περιφέρειας Πελοποννήσου

#omada_Arcadia_Spot*

Επιχειρηματικό Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

#omada_Arcadia_Spot*

Leave a Comment