Δήμος Μεγαλόπολης Επικαιρότητα

Συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης | Δείτε τα θέματα

dimotiko-sumboulio-megalopolis

Σας προσκαλούμε όπως, την 22α του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης για τη συζήτηση της προσφυγής του Δήμου Μεγαλόπολης κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και κατά της υπ΄ αριθμ. 108655/1824/05-05-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
  2. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή υπαλλήλων του Δήμου Μεγαλόπολης κατά του Δήμου Μεγαλόπολης (διαδικασία περιουσιακών διαφορών – εργατικές διαφορές).

Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς, για την άμεση λήψη σχετικών αποφάσεων και την αποφυγή κινδύνων εκ της αναβολής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α΄).

  • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης: 15:00
  • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 16:00

Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail: ds@megalopoli.gr, ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6977368434), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης.

Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Αποφάσεις Γενικού Συμβουλίου ΟΣΥΑΠΕ

#omada_Arcadia_Spot*

Σπρέι πιπεριού και ναρκωτικά δισκία οδήγησαν σε σύλληψη ημεδαπό

#omada_Arcadia_Spot*

Νότια Κυνουρία: Κλήρωση για έργο οδοποιίας στη κοινότητα Πέρα Μελάνων

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας