Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας | Δείτε τα θέματα

boreia-kynouria

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. θα συνεδριάσει “δια περιφοράς” την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α’ 55), προκειμένου να ληφθεί απόφαση στα κατωτέρω θέματα:

Θέμα 1οΑναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ..
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος
Θέμα 2οΑνανέωση συμβάσεων των εργαζομένων του προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος
Θέμα 3οΠετρέλαιο Θέρμανσης στις δομές ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και ΚΔΑΠ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ..
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος
Θέμα 4ο Προμήθεια ειδών σίτισης και καθαριότητας για τις δομές ΚΔΑΠ-ΜΕΑ,ΚΔΑΠ και ΒΣΣ της
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ..
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος
Θέμα 5ο Προμήθεια υλικών και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο των δομών
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και ΚΔΑΠ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος
Θέμα 6ο Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας του ΒΣΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος


Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 11:00 π.μ. και θα διαρκέσει έως τις 12:00 μ.μ.


Με μήνυμα που θα αποστείλετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dikedivk@yahoo.gr κατά την ώρα που έχει ορισθεί ως έναρξη της συνεδρίασης – και όχι πέραν των δεκαπέντε λεπτών αυτής – επιβάλλεται να δηλώσετε τη συμμετοχή σας σε αυτή.


Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του θέματος και να ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά .

Σε περίπτωση που η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι εφικτή, τότε αυτή θα γίνει τηλεφωνικά στον αριθμό : 2755 0 23821 (Γραφείο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.)

Παρακαλείσθε να υποβάλετε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις στην ως άνω διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εγκαίρως, ώστε να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις πριν
από την έναρξη της συνεδρίασης.


O Πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινωφελούς ΕπιχείρησηςΔήμου Βόρειας Κυνουρίας

(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.)
ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Παπαηλιού: Τοποθέτηση περί της δίκαιης μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή

#omada_Arcadia_Spot*

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης την Τετάρτη | Θέματα

#omada_Arcadia_Spot*

Τρίπολη | Υπογράφηκε σύμβαση για τη δημιουργία Κ.Δ.Α.Π.Με.Α

#omada_Arcadia_Spot

Προσθέστε το σχόλιο σας