Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας | Δείτε τα θέματα

boreia-kynouria

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Περί αποδοχής του επικαιροποιημένου Β1 σταδίου της συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
2.Τροποποίηση – συμπλήρωση της απόφασης με αριθμό 4/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας, σχετικά με την απ’ ευθείας εξαγορά οικοπέδων στην Κοινότητα Μελιγούς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος
3.Περί εγκρίσεως σύστασης αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4674/2020 και του σχεδίου καταστατικού της εν λόγω υπό σύσταση Εταιρείας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος
4.Εξέταση της αίτησης της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ΛΟΥΚΟΥΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος
5.Αντικατάσταση – λόγω παραίτησης – τακτικών μελών επιτροπών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος
6.Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση αυτή, δύναται να κάνει χρήση του εξοπλισμού που υπάρχει εγκατεστημένος στο Γραφείο Δημάρχου.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

Related posts

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης

Arcadia Spot GZ

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης (30/1/2024)

Arcadia Spot MA

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Γορτυνίας ( live)

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment