Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα Ροή Ειδήσεων

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας | Θέματα

dimos-boreias-kynourias

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00
στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής
πλατφόρμας «epresence.gov.gr»,

προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:
 1. Περί σύνταξης έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Γ’ και Δ’ Τριμήνου
  οικονομικού έτους 2020.
 2. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας οικονομικού έτους
  2021.
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού
  διαγωνισμού για την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης έτους 2021.
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων για τη διενέργεια συνοπτικού
  διαγωνισμού για την υπηρεσία εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΣΦΗΟ).
 5. Λήψη απόφασης σχετικά με τις αριθμ. 611/2021 και 642/2021 αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης
  Προδικαστικών Προσφυγών επί της αριθμ. 9/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
  έγκρισης πρακτικών ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και
  λιπαντικών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
 6. Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας διαχείρισης αστικών
  στερεών αποβλήτων.
 7. Διαγραφή Τελών Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)/Διόρθωση καταλόγων ΤΑΠ.
 8. Διαγραφή Τελών Λαϊκής Αγοράς Άστρους.
 9. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Βόρεια Κυνουρία | Εγκρίθηκε η Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου στον Πλάτανο

#omada_Arcadia_Spot*

Αυτοψία Γκιολή στο αντιπλημμυρικό έργο στον Μαψό

#omada_Arcadia_Spot*

Αρκαδία | Σύλληψη για καλλιέργεια κάνναβης σε στάνη

#omada_Arcadia_Spot

Προσθέστε το σχόλιο σας