Δήμος Τρίπολης Επικαιρότητα

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης προσκαλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση που θα λάβει χώρα στις 18/10/2022 στο Δημαρχείο της Τρίπολης για τη λήψη αποφάσεων. Αναλυτικά, αναφέρει:

Σας προσκαλούμε την 18η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 ́ σύμφωνα
με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/2018, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου
επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: “Ανάπλαση οδών
  Γεωργίου Α ́ και Εθνομαρτύρων στην Κ. Τρίπολης”, προϋπολογισμού
  700.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις στις Δ.Ε. Τεγέας &
  Σκυρίτιδας”.
 3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Τσιμεντοστρώσεις στις Δ.Ε. Λεβιδίου &
  Μαντινείας”.
 4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Τσιμεντοστρώσεις στις Δ.Ε. Φαλάνθου &
  Βαλτετσίου”.
 5. Παράταση προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής
  για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Τρίπολης».
 6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου “Συντήρηση-Βελτίωση-Αποκατάσταση Οδοποιίας χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Τρίπολης”.
 7. Υποβολή πρότασης με τίτλο: “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Λιθοβουνίων του Δ. Τρίπολης” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος”
 8. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να συντάξει και να καταθέσει στο Ειρηνοδικείο Τρίπολης αγωγή αποδόσεως μισθίου κατά της “ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΞΤΕ” νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Ασημάκη Δαμόπουλο και να παρασταθεί κατά την εκδίκαση αυτής και να κοινοποιήσει την απόφαση του Δικαστηρίου.
 9. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον της Πταισματοδίκη Τρίπολης που αφορά Αντιδήμαρχο του Δήμου Τρίπολης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α1548/2022 κλήση της Πταισματοδίκη Τρίπολης.
 10. ‘Έγκριση αναληφθείσας από τον κ. Δήμαρχο δαπάνης και ανάθεση εργασίας σε συμβολαιογράφο για υπόθεση του Δήμου Τρίπολης προς την Οικονομική Επιτροπή λόγω έκτακτης ανάγκης.
 11. Καθορισμός όρων μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων-οικοπέδων για δημιουργία ανοιχτών χώρων στάθμευσης τροχοφόρων στο Δήμο Τρίπολης.
 12. Αποδοχή δωρεάς
 13. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Κανδάλου.
 14. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του αγώνα υπεραπόστασης δρόμου 140χλμ (Δρόμος Αθανάτων-Τρίπολη-Σπάρτη-Μυστράς-Καλαμάτα) που θα πραγματοποιηθεί στις 29-30/10/2022.
 15. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στις ΔΕ Τεγέας και Μαντινείας στις 28/10/2022.
 16. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ.: ΕΜΠ195/28-9-2022).

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους να ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής

Τζιούμης Κωνσταντίνος

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Related posts

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (27/12/2023)

ArcadiaSpot Team

Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου: Αποφάσεις για έργα και αναθέσεις

Arcadia Spot GZ

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (7/11/2023)

ArcadiaSpot Team

Leave a Comment