Δήμος Ν. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Ενημέρωση του Δήμου Νότιας Κυνουρίας σχετικά με δημοσιεύματα για νιτρορύπανση

nitrorupansi-notia-kunouria

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν διάφορα δημοσιεύματα σχετικά με μια Καταδικαστική απόφαση κατά της Ελλάδας που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για τη σοβαρή νιτρορύπανση, (ρύπανση που δημιουργείται εξαιτίας της γεωργικής δραστηριότητας), σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές συμπεριλαμβάνεται και το Λεωνίδιο.

Ο Δήμος Νότιας  Κυνουρίας με αίσθημα ευθύνης αποφάσισε να ενημερώσει τους δημότες του και  να  επισημάνει  ότι τα δημοσιεύματα αυτά αναφέρονται σε ενέργειες που θα έπρεπε  να είχαν γίνει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προληπτικά σε όλο το υδατικό διαμέρισμα  Ανατολικής Πελοποννήσου (κωδικός  GR 03) και δεν αφορά την νιτρορύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων του Λεωνιδίου.  Για τη μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης στα νερά που βρίσκονται στις  ευπρόσβλητες ζώνες καταρτίζεται Πρόγραμμα Δράσης και λαμβάνεται οποιοδήποτε επιπλέον συμπληρωματικό μέτρο ή ενισχυμένη δράση, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης.

Ο Δήμος Νότιας  Κυνουρίας για την διασφάλιση της ποιότητας του νερού των πολιτών του έχει  προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες :

1. Έχει καταρτίσει ένα πλάνο δειγματοληψίας και πραγματοποιεί με  μεγάλη συχνότητα ( σε μηνιαία  βάση) χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε όλες τις  γεωτρήσεις και πηγές που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων του. Οι αναλύσεις γίνονται  σε αξιόπιστα και διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ  χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια.  Ο Δήμος μας έχει δυνατότητα  να  διαθέσει ολόκληρη την βάση δεδομένων του  με αναλύσεις γεωτρήσεων και πηγών του Δήμου μας  που διατηρεί από το 2011 με στατιστική επεξεργασία

2.Εκτός από τις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις ο Δήμος μας έχει συντάξει και υλοποιεί πλάνο υγειονομικής αναγνώρισης των πηγών – γεωτρήσεων και δεξαμενών. Με τον τρόπο αυτό αξιολογεί τον κίνδυνο και την πιθανότητα να υπάρχει επιμόλυνση μιας πηγής, γεώτρησης ή δεξαμενής και προβαίνει σε προληπτικά μέτρα.

Μέχρι σήμερα όλες οι αναλύσεις  έχουν δείξει ότι η παρουσία νιτρορύπανσης στα νερά ύδρευσης  άλλα και άρδευσης είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα  και εντός των ορίων που ορίζει η κείμενη νομοθεσία την ποιότητα του νερού της ανθρώπινης κατανάλωσης.

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας θα συνεχίσει με υπευθυνότητα να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την εξασφάλιση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης προς τους δημότες και τους επισκέπτες του.

Related posts

Ο «8ος Τσακώνικος δρόμος» σήμερα στο Λεωνίδιο

#omada_Arcadia_Spot*

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την Τετάρτη στο Λεωνίδιο

#omada_Arcadia_Spot*

Σε εξέλιξη τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον Δαφνώνα

#omada_Arcadia_Spot*

Leave a Comment