Επικαιρότητα Περιφέρεια

Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας στην Αρκαδία

erga-antiplimmurikis-prostasias-arkadia

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ »


Προϋπολογισμού Μελέτης : Εβδομήντα Τεσσάρων χιλιάδων Τετρακοσίων Ευρώ ( Αρ. : 74.400 €
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνουν εργασίες, για τον καθαρισμό και εκβάθυνση
ποταμών και υδατορεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Αρκαδίας, για την εξασφάλιση ομοιόμορφης
ροής των όμβριων υδάτων.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις στις 01-10-2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10 π.μ. (Λήξη Επίδοσης
Προσφορών) στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός 2ο
χλμ. Τρίπολης – Περιθωρίου.


Η δημοπρασία θα γίνει με Συνοπτικό Ανοιχτό Διαγωνισμό ( άρθρο 117 του Ν. 4412/16 ) σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ( σε ακέραιες μονάδες ) κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2 .α του Ν. 4412 / 16

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις :


► Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του ΥΠΕΧΩΔΕ αφ’ όσον ανήκουν στην Α1 τάξη καιάνω , για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
► Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και σε
αντίστοιχο ποσό

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.200,00 € καιισχύ τουλάχιστον έξη ( 06 ) μηνών και τριάντα ( 30 ) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη ( 06 ) μήνες .

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΠΔΕ / 2014ΕΠ52600011 της Π.Ε. Αρκαδίας. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί .

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελ/σου.


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Σε ετοιμότητα ο Δήμος Γορτυνίας εν αναμονή της κακοκαιρίας

#omada_Arcadia_Spot

Ζητείται προπονήτρια tennis

#omada_Arcadia_Spot*

Συνελήφθη 59χρονος για ναρκωτικά στην Κορινθία (pics)

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας