Δήμος Ν. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Νότιας Κυνουρίας

notia-kynouria

Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Νότιας Κυνουρίας. Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά:

Καλείστε κατεπειγόντως να προσέλθετε στην έκτακτη κεκλεισμένων των θυρών (Εγκ. ΥΠΕΣ 163, Α.Π. 33282/29-05-2020) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κτίριο: «Φάμπρικα Πολιτισμού»,  την  Παρασκευή 30 του μηνός Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Η κατεπείγουσα σύγκληση της Ο.Ε. δικαιολογείται και κατά συνέπεια υπαγορεύεται για το 2ο θέμα, λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της πρότασης για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: <<Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη λειτουργίας πολιτιστικού χώρου στην Τ.Κ. Πουλίθρων>> στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1179/12-05-2020 πρόσκληση (όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1944/6-8-2020 έκδοση 2.0) της ΟΤΔ- ΕΦΔ Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. με τίτλο:<<Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών>>, συνολικού προϋπολογισμού 21.990,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% είναι η Παρασκευή 30/10/2020 και ώρα 15:00,μέσω του συστήματος ΟΠΣ και είναι απαραίτητη/απαιτούμενηη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (κριτήριο αποκλεισμού).

Η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία – άποψη θα τεθεί για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή.

Ημερήσια διάταξη

α.αΑριθ. αποφΘ έ μ α
1)          188.Περί της συνδρομής ή μη σοβαρών λόγων που δικαιολογούν την κατεπείγουσα σύγκληση και συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου (Ο.Ε.).
2)          189.Περί της υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: <<Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη λειτουργίας πολιτιστικού χώρου στην Τ.Κ. Πουλίθρων>> στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1179/12-05-2020 πρόσκληση (όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1944/6-8-2020 έκδοση 2.0) της ΟΤΔ- ΕΦΔ Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. με τίτλο:<<Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών>>, συνολικού προϋπολογισμού 21.990,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μιχαήλ Σωτηρόπουλος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Ξανά σε λειτουργία το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης

#omada_Arcadia_Spot

Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: ”Γιορτή για φέρετρα δεν ήταν ποτέ ούτε θα αφήσουμε να γίνει το Πολυτεχνείο”

#omada_Arcadia_Spot*

Πρόταση Δ. Τρίπολης για δημιουργία σύγχρονου καταφυγίου αδέσποτων στη Νεστάνη

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας