Δήμος Β. Κυνουρίας Ροή Ειδήσεων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Β.Κυνουρίας | Δείτε τα θέματα

boreia-kunouria-dimotiko-symvoulio

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020)» προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5×5 στην Τ.Κ. Δολιανών», αναδόχου Ι. Πατρινέλη Ε.Δ.Ε καθώς και εξέταση της υπ’ αριθμό 9989/04-08-2020 ενστάσεως του Αναδόχου του έργου κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 170 του Ν.4412/2016.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
2.Αντικατάσταση των μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο Αγίου Ανδρέα Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
3.Επέκταση κοιμητηρίου Κοινότητας Κορακοβουνίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γαρδικιώτης Γεώργιος – Αντιδήμαρχο
4.Έγκριση εκθέσεων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για το Δ’ τρίμηνο έτους 2019 και Α’ και Β’ τρίμηνο έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος
5.Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος
6.Κάλυψη δαπανών ταφής προσώπου με οικονομική αδυναμία.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος
7.Υλοποίηση προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας (βοήθεια ένδειας).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος
Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας | Τετάρτη 09/09/20

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση αυτή, δύναται να κάνει χρήση του εξοπλισμού που υπάρχει εγκατεστημένος στο Γραφείο Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Βόρεια Κυνουρία | Πρόσληψη προσωπικού για την καθαριότητα σχολικής μονάδας

#omada_Arcadia_Spot

Βόρεια Κυνουρία: Εντατικές απολυμάνσεις και εξυπηρέτηση πολιτών κατόπιν ραντεβού

#omada_Arcadia_Spot*

Κίνηση αλληλεγγύης από το Σύλλογο Μυγδαλιάς Κυνουρίας | Έρανος για τραυματισμένο συμπολίτη σε τροχαίο

#omada_Arcadia_Spot

Προσθέστε το σχόλιο σας