Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας | Θέματα

dimos-boreias-kynourias

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνέλθει σε
ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση «μέσω τηλεδιάσκεψης» και της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας
epresence.gov.gr, την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων της
παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020) και των προβλεπόμενων στην υπ’
αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 (ΦΕΚ 4054/Β/04-09-2021),

προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 1. Έγκριση σχεδίου δανειακής συμβάσεως του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο
  Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ.
  Ξηροπηγάδου» – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος
 2. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου Δικηγόρου.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος
 3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2021.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
 4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 180/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
  Βόρειας Κυνουρίας, ως προς την κατηγορία κατάταξης της αθλητικής εγκατάστασης
  του γηπέδου ποδοσφαίρου Κορακοβουνίου.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
 5. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ηλεκτροφωτισμός στη
  θέση «ΝΗΣΙ» Κοινότητας Παραλίου Άστρους».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
 6. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Φωτισμός δρόμου
  προς Νεκροταφείο Κορακοβουνίου».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
 7. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος
 8. Αποδοχή ποσού Γ΄ κατανομής έτους 2021, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – εξειδίκευση πίστωσης.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αρφάνης Αλέξιος – Πρόεδρος Δ.Ε.Π.
 9. Αποδοχή και κατανομή ποσού, για συντήρηση σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και
  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – εξειδίκευση πίστωσης.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αρφάνης Αλέξιος – Πρόεδρος Δ.Ε.Π.
 10. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στα Σχολικά Συμβούλια.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αρφάνης Αλέξιος – Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι η συνεδρίαση αυτή θα μεταδοθεί ζωντανά (live streaming), μέσω
της σελίδας μετάδοσης  https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-9578

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση αυτή, πρέπει να αντιγράψουν τον
ανωτέρω υπερσύνδεσμο σε όποιον browser διαθέτουν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Καλαμάτα: Και 2η σύλληψη στο Αεροδρόμιο

#omada_Arcadia_Spot*

Τρίπολη: Παρουσίαση της αρχιτεκτονικής μελέτης του νέου Διοικητηρίου της Αρκαδίας

#omada_Arcadia_Spot*

Πρόσκληση του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Βόρειας Κυνουρίας” σε συνεδρίαση

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας