Επικαιρότητα Περιφέρεια

1η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου τη Δευτέρα – Θέματα

perifereiako-simvoulio-peloponnisou

Καλείστε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 25 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ,

για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:


*Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της
αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020)
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.


*Της αριθμ. πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ, 427 εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-25-1-2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Χορευτικά θεάματα – Παράσταση για ιδιωτική ή δημόσια εκδήλωση

#omada_Arcadia_Spot*

Η Μεγάλη «Επιχείρηση» των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Διαδικτυακή εκδήλωση

#omada_Arcadia_Spot*

Εκταμιεύσεις από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας