Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Ένταξη Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

boreia-kynouria-deyabk

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εντάχθηκε η πράξη «Συγκρότηση και
λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», προϋπολογισμού 115.200,00€.


Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ιδρύονται σε Δήμους. Ο Δήμος
Βόρειας Κυνουρίας προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας με στόχο την
ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση
των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην
περιοχή του Δήμου. Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Ελληνικής
πολιτείας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου ειδικότερα, είναι η δημιουργία ενός ενιαίου
Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί
και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε
ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος
κοινωνικής προστασίας.


Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου το οποίο θα εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:


Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών.
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα
διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.


Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα – πολίτες του Δήμου
Βόρειας Κυνουρίας με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες,
εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ.) για την εξυπηρέτηση
των αναγκών τους.


Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Η ένταξη και η
χρηματοδότηση του παραπάνω έργου μας φέρνει απόλυτη ικανοποίηση. Το Κέντρο
Κοινότητας είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα, μια νέα δομή και αποτελεί μια δράση που
οργανώνει την κοινωνική υπηρεσία με τη βοήθεια της τεχνολογίας, με απώτερο σκοπό να
φθάσουμε στα επίπεδα μιας προηγμένης χώρας όπου θα στηρίζει με όλους τους τρόπους και σε κάθε επίπεδο όλους όσους έχουν ανάγκη. Με τη νέα δομή και με την παράλληλη
αναβάθμιση των υφιστάμενων που ήδη λειτουργούν οργανώνουμε τον Δήμο μας και
εκπληρώνουμε μια επιπλέον προτεραιότητά μας, μια επιπλέον ανάγκη της τοπικής μας
κοινωνίας για έναν Δήμο με κοινωνικό πρόσωπο που θα στέκεται δίπλα σε αυτούς που έχουν
πραγματικές ανάγκες».

Related posts

ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ: Έκδοση Ιστορικού Παραμυθιού για το 1821

Arcadia Spot NG

Εκδηλώσεις για τη Β’ Εθνοσυνέλευση στη Β. Κυνουρία

Arcadia Spot NG

Δήμος Ν.Κυνουρίας : Πρόγραμμα Κινητής Μονάδας – Κέντρο Κοινότητας για τον Μάιο

Arcadia Spot KP

Leave a Comment