Top News Δήμος Τρίπολης Επικαιρότητα

Ανακοίνωση για την οικονομική εισφορά (τροφεία) στους Βρεφικούς & Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης

nipiagogeio-paralio-astros

Προς τους γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να εγγράψουν ή να
επανεγγράψουν τα νήπια / βρέφη στη δύναμη των Παιδικών & Βρεφικών
Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης
για το σχολικό έτος 2022-2023.


Κατόπιν της μεταφοράς των Βρεφονηπιακών Σταθμών της πρώην
Κ.Ε.ΔΗ.Τ. στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης σε συνέχεια του με αρ. 644/15-02-
2022 (τευχ. Β΄) ΦΕΚ, προέκυψε η ανάγκη επανακαθορισμού των ποσών των
τροφείων των Παιδικών Σταθμών που υπάγονταν ήδη στο Ν.Π.Δ.Δ. και
εκείνων που μεταφέρθηκαν (Παιδικός Σταθμός Σχίζα, Καραμελόσπιτο,
Παιδικός Σταθμός Θάνα)
προκειμένου να υπάρχει ευθυγράμμιση των ποσών
που θα καταβάλλουν οι γονείς.


Σύμφωνα με την 39/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης (ΑΔΑ: 9ΙΝΙΟΛΜΦ-
1ΙΩ) θα καταβάλλεται από τις οικογένειες των φιλοξενουμένων νηπίων μηνιαία
οικονομική εισφορά (τροφεία) σύμφωνα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.

Κλίμακα Μηνιαίων Εισφορών (τροφείων)

trofeia-vrefonipiakon-stathmon-tripolis
Να σημειωθεί ότι απαλλάσσονται πλήρως της οικονομικής εισφοράς
(τροφείων) οι εξής κατηγορίες:
 1. Οι εργαζόμενοι των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου
  Τρίπολης.
 2. Η οικογένεια στην οποία υπάρχει άτομο με ειδικές ανάγκες
  (γονείς, παιδιά) μ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και με την
  ειδική προϋπόθεση να υπάρχει σχετική βεβαίωση του
  ασφαλιστικού φορέα της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής
  Επιτροπής.
 3. Οι πολύτεκνες οικογένειες με τρία (3) παιδιά και άνω.
  Όλες οι άλλες κατηγορίες για τις οποίες προβλεπόταν πλήρης
  απαλλαγή από την καταβολή τροφείων βάσει κοινωνικών κριτηρίων στον
  Κανονισμό Λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ., θα υπόκεινται στο νέο καθεστώς,
  δηλαδή θα καταβάλλουν το ποσό των 30€, προκειμένου να έχουν κάποια
  επιπλέον έσοδα οι Βρεφικοί / Παιδικοί Σταθμοί για την κάλυψη των αναγκών
  τους.
  Επίσης:
   Για τα παιδιά αλλοδαπών γονέων, οι οποίοι δεν υποχρεούνται στην
  υποβολή φορολογικής δήλωσης θα καταβάλλεται ανεξαρτήτως
  εισοδήματος, το ποσό των 30,00 € μηνιαίως.
   Οι υπάλληλοι των τραπεζών και ΔΕΚΟ, εφ’ όσον εισπράττουν επίδομα
  για Παιδικό Σταθμό θα το καταβάλλουν στο σύνολό του.
   Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  (εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, βιβλιάριο ενσήμων και των δύο
  γονέων, κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, κ.λπ.), θα είναι δυνατή η εγγραφή του
  νηπίου κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Στην απόφαση θα καθορίζεται και
  το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ή η απαλλαγή του.
  Οι γονείς δε θα καταβάλλουν οικονομική εισφορά για το μήνα
  Αύγουστο που αναστέλλεται η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών.
  Οποιονδήποτε άλλο μήνα ανεξάρτητα από τις παρουσίες του
  νηπίου θα καταβάλλουν τροφεία, εφ’ όσον το νήπιο είναι
  εγγεγραμμένο στον Παιδικό Σταθμό.
   Με απόφαση του Δ.Σ. θα διακόπτεται η φιλοξενία των νηπίων όταν δεν
  καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική εισφορά για χρονικό
  διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος.
   Σαν ετήσιο εισόδημα νοείται το εισόδημα που προκύπτει από τη
  φορολογική δήλωση και στην περίπτωση που δε δηλώνει εισόδημα ο
  ένας εκ των δύο γονέων, θα λαμβάνεται υπόψη η βεβαίωση αποδοχών
  και υπεύθυνη δήλωση του γονέα.

 Κατά τις εγγραφές προηγούνται τα παιδιά των δημοτών του Δήμου
Τρίπολης.

Η οικονομική εισφορά (τροφεία) θα καταβάλλεται κάθε δύο (2) μήνες.
Συγκεκριμένα για τους μήνες:
 1. Σεπτέμβριο – Οκτώβριο του έτους 2022 θα καταβληθούν το Β΄
  δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου
 2. Νοέμβριο – Δεκέμβριο του έτους 2022 θα καταβληθούν το Β΄
  δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου
 3. Ιανουάριο – Φεβρουάριο έτους 2023 θα καταβληθούν το Β΄
  δεκαπενθήμερο του μηνός Φεβρουαρίου
 4. Μάρτιο – Απρίλιο έτους 2023 θα καταβληθούν το Β΄ δεκαπενθήμερο
  του μηνός Απριλίου
 5. Μάιο – Ιούνιο έτους 2023 θα καταβληθούν το Β΄ δεκαπενθήμερο του
  μηνός Ιουνίου
 6. Για το μήνα Ιούλιο του έτους 2023 θα καταβληθούν την πρώτη
  εβδομάδα του Ιουλίου
  Οι γονείς των φιλοξενουμένων νηπίων θα καταβάλλουν τροφεία στην
  ταμειακή υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης, που στεγάζεται στο
  Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και θα λαμβάνουν διπλότυπο
  είσπραξης.

Ο Πρόεδρος του
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης

Κούρος Ηλίας

Related posts

Το εορταστικό πρόγραμμα για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά ανακοίνωσε σήμερα η Αντιδήμαρχος Ελένη Καρούντζου

ArcadiaSpot Team

Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Τρίπολης

ArcadiaSpot Team

Κώστας Τζιούμης: “Στο Δήμο Τρίπολης δεν υπάρχει κανένα έργο που να έχει σταματήσει, όλα προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό”

ArcadiaSpot Team

Leave a Comment