Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Άστρους την Παρασκευή

laiki-agora

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52666/27.08.2021), η
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄3958/27.08.2021 με θέμα ««Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.» ,

προβλέπονται (άρθρο 1, A/A 22), αναφορικά με τις λαϊκές αγορές, τα ακόλουθα:

 Υποχρεωτική επέκταση χώρου αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών σε
περίπτωση μη επάρκειας του χώρου ως προς την τήρηση των μέτρων απόστασης
μεταξύ των πάγκων.
 Απόσταση ενός (1) μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης
 Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
 Πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον μία (1)
φορά την εβδομάδα για πωλητές και εργαζόμενους στην αγορά.
 Υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους πωλητές, τους εργαζόμενους, τους
καταναλωτές και τους επισκέπτες.
 Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά πάγκο πώλησης.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την λαϊκή αγορά του Άστρους, στην οποία έχει γίνει επέκταση
σύμφωνα με την 76/2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΦΓΩ9Ψ-ΗΕΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου .

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ I. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Related posts

Οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος θα εορταστούν στην κοινότητα Αγίου Πέτρου

#omada_Arcadia_Spot*

Αρκαδία: Σύλληψη διεθνώς καταζητούμενου για δολοφονία

#omada_Arcadia_Spot*

Σίταινα: Εκδήλωση με θέμα «Αντάμωμα στον Πάρνωνα – Μας συνδέει το χθες, μας ενώνει το αύριο»

#omada_Arcadia_Spot*

Leave a Comment