Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Ιωάννη Γκαύρου

dimos-boreias-kunourias-Αντίγραφο

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει
«με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, – ως
Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΑΥΡΟΥ – την Παρασκευή 19
Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 17:30
, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου
10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (ΦΕΚ 55/Α/2020),

προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Κληροδοτήματος Ιωάννη Γκαύρου,
    έτους 2021.
    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Έκκληση για βοήθεια από Γορτυνία: Εκκενώθηκαν οι Ράχες (vid)

#omada_Arcadia_Spot*

Νίκας: Σύσκεψη για τη δημιουργία παραρτήματος του ΕΑΠ στο Ελληνικό Αρκαδίας

#omada_Arcadia_Spot*

Τρίπολη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη δημοτικών αστυνόμων

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας