Δήμος Ν. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Δήμος Νότιας Κυνουρίας LIVE

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει (14/2021 συνεδρίαση) «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Δευτέρα 4η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00

προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο:            

Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 για τη δημιουργία νέου ΚΑ Εξόδων 30-6662.005 με τίτλο «Προμήθεια και διάστρωση ποταμίσιου βότσαλου στον χώρο αναψυχής Πουλίθρων» ποσού (12.000,00)€, με μείωση των ΚΑ Εξόδων: α) 25-7326.201 με τίτλο «Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού ομβρίων έμπροσθεν καταστήματος Ι. Ξερακιά στην παραλιακή οδό της Κοινότητας Πουλίθρων» κατά το ποσό των (2.500,00)€, β) 30-7323.009 με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις – Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινότητας Πουλίθρων» κατά το ποσό των (3.500,00)€, γ) 30-6414.002 με τίτλο «Μεταφορές υλικών υπηρεσίας οδοποιίας» κατά το ποσό των (4.000,00)€, δ) 10-7134.001 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα» κατά το ποσό των (2.000,00)€ και την ανάλογη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 2ο:             

Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 για την ενίσχυση  του ΚΑ Εξόδων 30-7323.056 με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις – Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινότητας Πλατανακίου» κατά το ποσό των (1.200,00)€, με ισόποση μείωση του ΚΑ Εξόδων 10-7135.002 με τίτλο «Προμήθεια πυροσβεστήρων οχημάτων Δήμου» και την ανάλογη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 3ο:             

Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 για τη δημιουργία νέου ΚΑ Εξόδων 25-7131.003 με τίτλο «Προμήθεια και  αντικατάσταση αντλητικού συγκροτήματος για την επισκευή του αντλιοστασίου θέση Πλάτανος Κοινότητας Πουλίθρων λόγω μη αναμενόμενης βλάβης» ποσού (9.548,00)€, με ισόποση μείωση του αποθεματικού. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 4ο:             

Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 για την ενίσχυση  του ΚΑ Εξόδων 30-7135.003 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ΔΕ Τυρού» κατά το ποσό των (4.000,00)€, με ισόποση μείωση του ΚΑ Εξόδων 30-6262.042 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής κιγκλιδωμάτων κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Τυρού». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 5ο:             

Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 κατόπιν δεσμευτικής εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σε συνέχεια της παράτασης ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Δήμου Νότιας Κυνουρίας που είχαν προσληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (Φ.Ε.Κ Α΄214) για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19(Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 6ο:             

Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 για την ενίσχυση  του ΚΑ Εξόδων 20-6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» κατά το ποσό των (11.000,00)€, με ισόποση μείωση του ΚΑ Εξόδων 10-6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 7ο:             

Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 για τη δημιουργία νέου ΚΑ Εξόδων 10-7135.012 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών τύπου ντέξιον οστεοφυλακίου Κοιμητηρίου Αγίου Χαραλάμπους» κατά το ποσό των (3.000,00)€ με μείωση των ΚΑ Εξόδων: 00-6432.001 με τίτλο «Συμμετοχή Δήμου σε εκθέσεις τουρισμού» κατά το ποσό των (2.00,00)€ και 00-6224.004 με τίτλο «Υπηρεσίες courier ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ» κατά το ποσό των (1.000,00)€. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 8ο:             

Περί παροχής της αιγίδας του Δήμου στην εκδήλωση «‘Πριν το Μετά’ Πολυθεματικό δρώμενο. Ένα περιπατητικό καλλιτεχνικό βίωμα» του φορέα «Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού QUILOMBO LAB». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση αυτή, δύναται να κάνει χρήση του εξοπλισμού που υπάρχει εγκατεστημένος στο κτίριο του Δημαρχείου Λεωνιδίου (Γραφείο Δημάρχου) και στο Δημοτικό κατάστημα Τυρού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλειος Σαλάκος  

Related posts

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (4/12/2023)

Arcadia Spot GZ

Επαναπρόσκληση για Συνεδρίαση του Συμβουλίου Τρίπολης: Νέα Συζητήσεις για Σημαντικά Θέματα

Arcadia Spot GZ

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (7/11/2023)

ArcadiaSpot Team

Leave a Comment